Koalicija prEUgovor privodi kraju metodologiju za merenje efekata reformi u poglavljima 23 i 24

Nakon pola godine provedene na razvijanju analitičkog okvira i testiranju indikatora, koalicija prEUgovor privela je kraju izradu metodologije za merenje učinka institucija ključnih za sprovođenje reformi u oblasti vladavine prava na radionici koja je održana 8. decembra 2017. u biblioteci Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Gotov metodološki okvir biće korišćen u 2018. godini kao polazna osnova za analizu efekata reformi koje se sprovode u okviru pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije na funkcionisanje državnih organa i institucija. Domet reformi institucija biće ocenjivan kroz tri dimenzije: njihovu internu efikasnost, institucionalnu povezanost i legitimitet njihovog učinka.

Nakon sprovođenja sveobuhvatnog istraživanja, nalazi će biti predstavljeni sredinom predstojeće godine u prEUgovor institucionalnom barometru. Glavni cilj ovog novog formata izveštavanja jeste želja da se, na dokazima zasnovan način, ocene opipljive koristi primene akcionih planova za poglavlja 23 i 24 iz ugla građana i građanki. Drugim rečima, umesto štikliranja aktivnosti iz ovih dokumenata, koalicija prEUgovor želi da oceni domete i efekte sprovedenih mera i to da li se pozitivni efekti primećuju na terenu. Ovakav pristup merenju učinka u saglasnosti je sa novim pristupom proširenju Evropske unije, koji umesto na sprovođenje pojedinačnih aktivnosti, akcenat stavlja na dokazivanje merljivog napretka (eng. track-record).

Institucije čiji će rad biti obuhvaćen ovom analizom ključne su za uspešne javne politike u najvažnijim oblastima, poput borbe protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije), borbe protiv diskriminacije (Poverenica za zaštitu ravnopravnosti), migracione politike (Komesarijat za izbeglice i raseljena lica) te zaštitu integriteta policije (Sektor unutrašnje kontrole). 

KOALICIJU PREUGOVOR ČINE:

Akcija protiv trgovine ljudima - ASTRA, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Koalicija prEUgovor je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23  i 24. Misija prEUgovora je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

Više o aktivnostima prEUgovora možete saznati na zvaničnoj Fejsbuk stranici kao i Tviter nalogu.