U Briselu o unapređenju stanja u poglavljima 23 i 24

Rezultati sprovođenja politika pokrivenih u okviru poglavlja 23 i 24 bili su glavna tema razgovora delegacije koalicije prEUgovor sa predstavnicima institucija Evropske unije, istraživačkih centara i medija tokom posete Briselu 5. i 6. juna 2017. godine.

Na sastanku sa tročlanom delegacijom Generalnog direktorata za politiku susedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR) predstavnici koalicije prEUgovor predstavili su glavne nalaze iz redovnog praćenja reformi u oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24), objavljene u najnovijem Alarm izveštaju. Predstavnici Evropske komisije su ocenili da je otvaranje poglavlja doprinelo da u Srbiji bude više urađeno u ovim oblastima i istakli da će za zatvaranje ovih poglavlja biti neophodni konkretni dokazi o efektima reformi, a ne samo formalno štikliranje predviđenih aktivnosti. Pozitivno je ocenjeno to što zahvaljujući akcionim planovima sada postoji jasnija slika šta će sve država preduzeti u cilju unapređenja reforme pravosuđa, zaštite ljudskih prava, borbe protiv korupcije, što pre pregovora o članstvu u EU nije često bio slučaj.

Iako je istaknuto da od otvaranja pregovora ima više transparentnosti u radu institucija nadležnih za sprovođenje reformi u okviru poglavlja 23 i 24, predstavnici EK i prEUgovora su ocenili da je i dalje nema onoliko koliko bi EU i građansko društvo želeli. Kao prioritet u procesu pregovora u narednom periodu navedena je borba protiv korupcije na visokom nivou, tj. borba protiv političke korupcije. Na sastanku je istaknuto da je neophodno unaprediti način izveštavanja Vlade Srbije o sprovođenju akcionih planova, o čemu je pisano i u rEUformatoru.

Tema razgovora bio je i odnos vlasti prema organizacijama civilnog društva u Srbiji. Predstavnici EK istakli su da građansko društvo predstavlja važan deo procesa pregovora i da očekuju uključenje OCD u sprovođenje pojedinih aktivnosti iz akcionih planova za poglavlja 23 i 24. Pored toga, istakli su i da građansko društvo ima ključnu ulogu nezavisnog posmatrača i predlagača promena koje će unaprediti sprovođenje pojedinih politika.

GRAĐANSKO DRUŠTVO ZA POBOLJŠANJE ODNOSA U REGIONU

U Briselu o unapređenju stanja u poglavljima 23 i 24

Veoma zainteresovana za dešavanja u Srbiji je i Laura Trimajova, pomoćnica Eduarda Kukana, poslanika Evropskog parlamenta i predsedavajućeg Delegacije EU-Srbija Komiteta za stabilizaciju i pridruživanje. Ona je istakla da prati na dnevnom nivou sprovođenje reformi  u Srbiji i ispunjavanje uslova za otvaranje i zatvaranje poglavlja. Ocenjeno je da je teško naći balans za pohvale za urađeno u okviru pregovora o članstvu u EU, a u isto vreme realno ocenjivati ostvareni napredak na terenu. Među prioritetima u narednom periodu navedeni su usvajanje Zakona o azilu  i privremenoj zaštiti i novog Zakona o strancima, kao i unapređenje odnosa sa susedima. Istaknuto je da je potrebno veće angažovanje organizacija građanskog društva u kreiranju rešenja za bilateralne probleme koji sve češće utiču na ceo proces evrointegracija.

U Briselu o unapređenju stanja u poglavljima 23 i 24

Tokom boravka u Briselu organizovana je i poseta medijima, tokom koje su predstavnici prEUgovora stekli bolji uvid u uredničku politiku i način funkcionisanja portala EU Observer, kao i rad dopisnika medija iz Srbije. Malo je medija u Briselu koji se bave dešavanjima u Srbiji, pa i Zapadnom Balkanu, a sve je manje i dopisnika iz Brisela, istaknuto je tokom razgovora. Bezbednost i demokratija su teme o kojima se najčešće piše u tekstovima koji se bave Srbijom, a migracije su, posle Bregzita, tema koja najviše interesuju javnost u Briselu. Kritika procesa pristupanja u ovom trenutku ima prođu jer ne postoji zadovoljstvo trenutnim stanjem, ali je potrebno objasniti zašto uticaj EU ne doprinosi boljitku u državama kandidatima i predložiti kako unaprediti proces pristupanja, istaknuto je tokom razgovora.

Kordinator projekta koalicije prEUgovor Bojan Elek predstavio je nalaze iz izveštaja na konferenciji “Kriza demokratije na Zapadnom Balkanu” koju je 7. juna organizovao Institut za evropske politike Fondacije za otvoreno društvo. U razgovoru sa predstavnicima evropskih institucija i donosiocima odluka zainteresovanih za region i politiku proširenja EU, Elek je istakao domete i rezultate reformi u oblasti vladavine prava u Srbiji.

“Dok se EU trudi da održi živim i povrati kredibilitet procesu proširenja, svedoci smo veoma ograničenog napretka u ključnim reformama koje bi Srbiju trebalo da približe evropskim standardima. Umesto postepenog usaglašavanja zakonodavstva i usvajanja najboljih praksi iz EU, u Srbiji je na delu mimikrija demokratije, a napredak u reformama se svodi na ispunjavanje tehničkih i proceduralnih zahteva, dok je konkretna korist za građane i građanke u ovom trenutku zanemarljiva,” istakao je Elek.

Delegaciju prEUgovora u ovoj poseti Briselu činili su Katarina Ivanović iz Akcije protiv trgovine ljudima ASTRA, Bojan Elek i Radomir Cvetković iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Bojana Bosanac iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, Milan Aleksić iz Centra za primenjene evropske studije, Siniša Volarević iz Grupe 484 i Rade Đurić iz Transparentnosti Srbija, dok je predstavnica  Autonomnog ženskog centar učestvovala u Briselu na javnom skupu o sprečavanju nasilja nad ženama i devojčicama.

Poseta Briselu je deo projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“. Projekat finansira Evropska unija.