Koalicija prEUgovor nastavlja da doprinosi napretku vladavine prava u Srbiji kroz trogodišnji projekat "Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24", koji je podržala Evropska unija.

EU podržala prEUgovor

U okviru procesa pristupanja EU Srbija se obavezala na sprovođenje obimnih reformi, među kojima su posebno značajne i zahtevne one obuhvaćene u Poglavlju 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i Poglavlju 24 (Pravda, sloboda, bezbednost).

Nakon otvaranja pregovora o ova dva poglavlja u julu 2016. godine, Srbija kreće da primenjuje akcione planove u kojima su predviđene konretne mere za unapređenje vladavine prava.

Pod pretpostavkom njihovog uspešnog sprovođenja, 2019. godina uzeta je kao rok za postizanje pune spremnosti Srbije za preuzimanje obaveza iz članstva u EU.

Uloga građanskog društva u evrointegracijama je da poveća transparentnost procesa i odgovornost institucija kako bi doprinelo pozitivnim promenama u životima građana.

Koalicija prEUgovor će to ostvariti kroz praćenje i procenu realanog uticaj reformi u okviru poglavlja 23 i 24, pokretanje na dokazima zasnovanog dijaloga sa donosiocima odluka  i podizanje svesti građana o stanju vladavine prava u Srbiji.

U svrhu ispunjenja glavnog cilja projekta, koalicija prEUgovor sprovodiće sledeće aktivnosti:

  • Redovno, nezavisno praćenje i procena uticaja reformi obuhvaćenih poglavljima 23 i 24 na demokratsko funkcionisanje, efektivnost u radu i transparentnost institucija obuhvaćenih ovim reformama;
  • Uključivanje donosioca odluka na nacionalnom, lokalnom i nivou EU institucija u dijalog o sprovođenju javnih politika u okviru ova dva poglavlja;
  • Informisanje javnosti o sadržini, dinamici i dometu reformi koje se sprovode u okviru poglavlja 23 i 24, kroz proizvodnju i objavljivanje informativnih sadržaja preko raznovrsnih kanala komunikacije.

Koaliciju prEUgovor čini sedam organizacija civilnog društva iz Srbije koje su stručne za različite politike u okviru poglavlja 23 i 24 pregovora o članstvu u EU. Nosilac projekta je BCBP, a partneri su ostale članice prEUgovora: ASTRAAŽCCINSCPESGrupa 484 i TS.

Ovaj trogodišnji projekat podržava ulogu građanskog društva u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji u vezi sa postizanjem spremnosti za punopravno članstvo kroz sprovođenje reformi u ključnim oblastima za vladavinu prava.

EU podržala prEUgovor

Projekat finansira Evropska unija kroz program Podrške civilnom društvu za 2015. godinu (eng.Civil Society Facility Programme 2015), u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) EuropeAid/152728/DD/ACT/RS. Za sadržaj projekta odgovoran je isključivo BCBP.