Nezavisni izveštaj koalicije prEUgovor podeljen je na tri dela: Političke kriterijume, Poglavlje 23 i Poglavlje 24. Na kraju svakog potpoglavlja predstavljene su i preporuke za moguća poboljšanja.

Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - oktobar 2016.

Koalicija prEUgovor objavila je najnoviji nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pravosuđa i osnovnih ljudskih prava (Poglavlje 23) i slobode, bezbednosti i pravde (Poglavlje 24) i ponudila niz preporuka za napredak u ovim poglavljima.

Izveštaj obuhvata period od maja do oktobra 2016. godine, a u pojedinim oblastima period od početka godine, budući da je taj vremenski okvir bio prikladniji za praćenje pojedinih procesa.

Nažalost, brojne preporuke slične su preporukama koje se nalaze u prethodnom izveštaju prEUgovora, budući da je u pojedinim oblastima, uprkos pozitivnoj samoproceni države, urađeno veoma malo. Uzrok tome je, između ostalog, i prevremeni izbori, koji su usporili procese reformi ili ih čak odložili za neko vreme u budućnosti.

Ovaj izveštaj pokriva teme vezane za političke kriterijume, te za Poglavlja 23 i 24. Kako je u javnosti bila izražena zabrinutost povodom određenih pitanja, kao što je slučaj Savamale, ta pitanja su takođe pomenuta u ovom izveštaju.Imajući u vidu izbegličku krizu, jedan odeljak posvećen je migracionoj politici i situaciji u vezi s tim; kriza koje je izbila 2015. godine u posmatranom periodu je ublažena, ali se čini da je još uvek daleko od završetka.

Izradu izveštaja finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu (www.norveska.org.rs

Sadržaj:

Uvod

1. POLITIČKI KRITERIJUMI

1.1. Demokratska kontrola sektora bezbednosti

1.1.1. Skupštinska kontrola sektora bezbednosti

1.1.2. Civilna kontrola službi bezbednosti

1.2. Rodna ravnopravnost

2. POGLAVLJE 23 - PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA

2.1. Politika borbe protiv korupcije

2.1.1. Politika borbe protiv korupcije u policiji

2.1.2. Sukob interesa

2.2. Osnovna prava

2.2.1. Zaštita podataka o ličnosti 

2.2.2. Pristup informacijama od javnog značaja

2.2.3. Načelo nediskriminacije i socijalni položaj ugroženih grupa

2.2.4. Prava deteta

2.2.5. Proceduralna prava i zaštita

3. POGLAVLJE 24 - PRAVDA, SLOBODA I BEZBEDNOST 

3.1. Migracije

3.2. Azil

3.3. Borba protiv organizovanog kriminala 

3.3.1. Reforma policije i policijska saradnja 

3.3.2. Borba protiv trgovine ljudima

3.4. Borba protiv terorizma

Koaliciju prEUgovor čine:

Akcija protiv trgovine ljudima - ASTRA, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS). 

Koalicija prEUgovor je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23  i 24. Misija prEUgovora je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije. 

Više o aktivnostima prEUgovora možete saznati na zvaničnoj Fejsbuk stranici kao i Tviter nalogu.