Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - septembar 2019.
Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - mart 2019.
Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - septembar 2018.
Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - april 2018.
Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - oktobar 2017.
Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - april 2017.
Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - oktobar 2016.
Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - maj 2016.
Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - novembar 2015.