Nalazi koalicije prEUgovor, koja je pratila reforme u poglavljima 23 i 24, kao i u određenim političkim kriterijumima procesa pristupanja EU, ukazuju da u većini oblasti nije bilo napretka u periodu od maja do oktobra 2020.

Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - novembar 2020.

Izveštajni period počeo je ukidanjem vanrednog stanja proglašenog zbog pandemije COVID-19. Usledili su opšti izbori krajem juna, protesti protiv zvaničnog upravljanja pandemijskom krizom u julu, konstituisanje Narodne skupštine početkom avgusta, dok se na formiranje Vlade čekalo sve do kraja oktobra. Iako usled ovih okolnosti gotovo da nije bilo normativne delatnosti, usvojeni su važni strateški akti, a među njima i dugo očekivani revidirani akcioni planovi za poglavlja 23 i 24.

Zbog izostanka reformi u oblasti vladavine prava Srbija u 2020. godini nije otvorila nijedno novo pregovaračko poglavlje. Srbija još uvek nema šefa Pregovaračkog tima, niti je zvanično potvrđena odluka o prihvatanju nove metodologije pristupanja. Usvajanje revidiranih akcionih planova za poglavlja 23 i 24  u julu i formiranje Vlade krajem oktobra trebalo bi da odmrznu proces izmene Ustava i pokrenu dalje reformske zahvate.

Gotovo čitav proces EU integracija u oblasti Poglavlja 23 bio je prekinut u periodu na koji se odnosi ovaj Alarm izveštaj. Nema pokazatelja da je Vlada pratila sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23 tokom 2019. i 2020. godine, s obzirom na to da se poslednji objavljeni kvartalni izveštaj odnosi na stanje zaključno sa krajem 2018. godine. Vlada je u julu usvojila Revidirani AP 23 i novu petogodišnju Strategiju za reformu pravosuđa. Sprovođenje aktivnosti iz oba akta pratiće novoformirano koordinaciono telo, o čijem radu već mesecima nema nikakvih informacija. Na polju borbe protiv korupcije nastavljaju se problematične prakse. Zabrinjavajući trendovi uočeni su i u oblasti trgovine ljudima i borbe protiv nasilja nad ženama, dok je odgovor nadležnih organa nezadovoljavajući.

Organizaciona reforma policije i dalje je ključni preduslov za uspešno sprovođenje svih ostalih reformi iz Poglavlja 24, a nije adekvatno obrađena u Revidiranom Akcionom planu. Ovo naročito zabrinjava zato što se ovaj proces do sada koristio kao izgovor za ukidanje kontrolnih mehanizama i za uvođenje samovolje u odlučivanje, a samim tim i za stavljanje policije pod kontrolu najviših političkih ešalona u MUP-u. U oblasti migracija i azila neophodno je pokrenuti reviziju krovnih strateških dokumenata koji ističu krajem godine. Borba protiv organizovanog kriminala i dalje predstavlja prioritet Vlade Srbije mada su neophodni bolji rezultati kada je reč o krivičnom gonjenju organizovanih kriminalnih grupa.

Izveštaj je deo projekta „prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“, koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu.

 

O KOALICIJI PREUGOVOR:

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Koalicija prEUgovor je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23 i 24. Misija prEUgovora je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na fejsbuku i tviteru.