Sukob interesa u sistemu javnih nabavki Republike Srbije

Pitanje postojanja, a posebno utvrđivanja sukoba interesa u sistemu javnih nabavki u Srbiji, Zakonom o javnim nabavkama regulisano je vrlo skromno i moglo bi se reći prilično nedorečeno. Imajući to u vidu, prve naredne promene Zakona trebalo bi da se fokusiraju na znatno detaljnije regulisanje ovog izuzetno važnog pitanja.

Ova publikacija izrađena je u okviru institucionalne podrške Vlade Kraljevine Norveške koaliciji prEUgovor. Gledišta i analiza koji su izneti u ovoj publikaciji pripadaju autorima i ne odražavaju nužno gledišta Vlade Norveške ili bilo koje druge povezane organizacije.