Ovaj rad analizira na koji način je uređeno pitanje sukoba interesa u vojsci i policiji i navodi predloge za unapređenje uređenja kako bi se odgovorilo na specifičnosti rizika u ove dve bezbednosne insititucije.

Predlog za unapređenje sprečavanja sukoba interesa u vojsci i policiji u Srbiji

Sukob interesa u vojsci i policiji u Srbiji je regulisan na dobar, ali i dalje nepotpun način. Pravila o sukobu interesa su rasuta u brojnim propisima, što stvara probleme u primeni. Ovo pitanje je delimično uređeno zakonima koji uređuju rad državnih službenika, rad Agencije za borbu protiv korupcije, postupak javnih nabavki, opšti upravni postupak, a delimično i posebnim pravilima o sukobu interesa u vojsci i policiji. Tokom pregovora o pristupanju Srbije EU, u okviru Poglavlja 23 utvrđeno je da je potrebno dodatno unaprediti zakonski okvir i administrativne kapacitete za sprečavanje sukoba interesa i osigurati dobro razumevanje ovog koncepta na svim nivoima javne vlasti.

Zakoni o Vojsci Srbije i policiji uspostavljaju pravila o sprečavanju sukoba interesa koja nisu dovoljna da bismo rekli da je on u ovim službama definisan na jedinstven i sveobuhvatan način, ali pokazuju naznake su neki vidovi sukoba interesa u vojsci i policiji prepoznati kao nepoželjni i neprihvatljivi. Pravila je potrebno unaprediti, posebno ona o kontroli i sankcionisanju sukoba interesa; uslovima za zapošljavanje, ocenjivanju i napredovanju i razumevanju zabranjenih ponašanja od strane pripadnika vojske i policije. Potrebno je učiniti javno dostupnim podatke o slučajevima sukoba interesa i onemogućiti diskreciono odlučivanje političkih činilaca .

Prevencija sukoba interesa u vojsci i policiji je regulisana tako da obuhvata prijavu podataka o imovini za izabrana, postavljena i imenovana lica, zabranu primanja poklona i drugih koristi, pravila o izuzeću iz odlučivanja u slučaju sukoba interesa, kao i pravila o nespojivim delatnostima i zabrani vršenja privredne delatnosti. U vojsci važi i relativna zabrana udruživanja.

Koaliciju prEUgovor čine:

Akcija protiv trgovine ljudima - ASTRA, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Koalicija prEUgovor je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23  i 24. Misija prEUgovora je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

Izradu izveštaja finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu (www.norveska.org.rs)

Više o aktivnostima prEUgovora možete saznati na zvaničnoj Fejsbuk stranici kao i Tviter nalogu.