Sprovođenje reformi u poglavljima 23 i 24

Koalicija prEUgovor, u saradnji sa udruženjem PROTECTA iz Niša, predstavlja najnoviji izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju refomi u oblastima pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24). 

Skup će biti održan u četvrtak, 1. juna 2017. godine, s početkom u 12 časova, u EU info kutku Niš (Vožda Karađorđa 5). ​

Pored analize postignutih rezultata i ključnih preporuka za napredak u poglavljima 23 i 24 pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, tema skupu će biti i o efekti reformi na lokalnom nivou.

Na konferenciji će govoriti:

  • Milan Aleksić, Centar za primenjene evropske studije
  • Katarina Ivanović, ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima
  • Bojan Elek, Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Moderator: Milan Stefanović, Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA 

Molimo da prisustvo konferenciji potvrdite najkasnije do srede 31. maja, mejlom na adresu [email protected] ili telefonom na broj 018/522788.

Koalicija prEUgovor je prva mreža organizacija civilnog društva koja je osnovana radi praćenja sprovođenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Koalicija je formirana 2013. godine sa misijom da predlaže mere za podsticanje unapređivanja oblasti koje su relevantne za pregovarački proces. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja Uniji iskoristi za postizanje bitnog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva. Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, a koalicija objavljuje i rEUformator - mesečni bilten posvećen dešavanjima u Srbiji i EU u oblastima koje pokrivaju poglavlja 23 i 24.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na fejsbuku i tviteru.

Konferencija je deo projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“. Projekat finansira Evropska unija.