rEUformator - informator o poglavljima 23 i 24 - broj 6

Koalicija prEUgovor predstavlja šesti broj biltena rEUformator, čiji je cilj da široj čita­lačkoj publici približi proces priključivanja Srbije Evropskoj uniji, sa fokusom na pregovaračka poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna prava) i 24 (pravda, sloboda, bezbednost).

U ovom broju analiziramo kako pridruživanje EU utiče na položaj žena, ali i koji su prioriteti EU u una­pređenju rodne ravnopravnosti u naredne tri godine. REUformator donosi informacije i o tome koliko su tokom 2015. godine bile zaštićene žrtve trgovine ljudima pred sudovima u Srbiji. Predstavljamo i predloge prioriteta u oblasti borbe protiv korupcije upućene novoj Vladi, a bavimo se i predlogom Evropske komisije za reformu sistema kontrole granica u EU, koji je nastao kao odgovor na krizu šengenskog sistema. Na kraju, prenosimo evropski izveštaj o efikasnosti i nezavisnosti pravosudnih sistema zemalja članica Unije i analizu o obimu i uticaju tržišta narkotika u Uniji.

Bilten „rEUformator" je namenjen profesionalcima, državnim službenicima, studentima, novinarima, predstavnicima civilnog društva i građanima zainteresovanim za praćenje politika iz dva najvažnija poglavlja u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Ideja nam je da ovim biltenom predstavimo i aktivnosti organizacija građanskog društva, koje imaju veze sa poglav­ljima 23 i 24. O tome možete čitati u rubrici Srbija analiza. Nadamo se da će vam pripremljene teme biti korisne kako biste lakše razumeli pregovaračka poglavlja 23 i 24. Pozivamo vas da koaliciju prEUgovor pratite na društvenim mre­žama Tviter i Fejsbuk, gde nas možete obavestiti o čemu želite da čitate u narednim brojevima biltena rEUformator..

Bilten se objavljuje uz podršku Misije OEBS u Srbiji u okviru projekta „Podrška organizacijama civilnom društvu u praćenju reforme policije u Srbiji“, kao i Ambasade Kraljevine Norveške u okviru institucionalne podrške koaliciji prEUgovor. BCBP je isključivo odgovoran za iznete stavove koji nisu nužno stavovi OEBS niti norveške vlade.