rEUformator - informator o poglavljima 23 i 24 - broj 9

Tema devetog broja biltena rEUformator je prvih šest meseci primene akcionih planova (AP) za poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije sa EU.

U januaru je objavljen prvi polugodišnji izveštaj o primeni AP za oba poglavlje, namenjen evropskoj publici, kao deo formalnog mehanizma za praćenje napretka. U godini kada nema zvaničnog Izveštaja o napretku, ovo je jedinstvena prilika u kojoj EU ocenjuje vladavinu prava i napore Vlade Srbije u sprovođenju reformi. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija i Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku analizirali su reforme sprovedene u ova dva važna poglavlja.

U okviru rubrike koja govori o Srbiji analizirali smo zakonske promene u oblasti borbe protiv terorizma na koje se Srbija obavezala putem AP. Iako je formalno gledajući zakon na vreme usaglašen sa evropskim standardima, mnoga pitanja ostaju nerešena, zbog čega se se postavlja pitanje značaja borbe protiv terorizma za Republiku Srbiju.

Rubrika posvećena Evropskoj uniji analizira Predlog rezolucije Evropskog parlamenta o napretku Srbije. Ova rezolucija ističe uspeh postignut u oblasti ekonomskih reformi regionalne saradnje i pregovora o članstvu u EU. Neophodan je dalji rad u oblastima borbe protiv korupcije, vladavine prava, zaštite slobode medija i manjinskih prava.

Bilten rEUformator je namenjen profesionalcima, državnim službenicima, studentima, novinarima, predstavnicima civilnog društva i građanima zainteresovanim za praćenje politika iz dva najvažnija poglavlja u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Ideja nam je da ovim biltenom približimo građanima Srbije proces priključivanja EU, sa fokusom na pregovaračka poglavlja 23 i 24, kao i predstavimo i aktivnosti organizacija građanskog društva, koje imaju veze sa poglavljima 23 i 24. O tome možete čitati u rubrikama Srbija analiza i Zanimljivosti. Nadamo se da će vam pripremljene teme biti korisne kako biste lakše razumeli pregovaračka poglavlja 23 i 24. Pozivamo vas da koaliciju prEUgovor pratite na društvenim mre­žama Tviter i Fejsbuk, gde nas možete obavestiti o čemu želite da čitate u narednim brojevima biltena rEUformator.

Publikacija je izrađena​ u okviru projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“. Projekat finansira Evropska unija. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost koalicije prEUgovor i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.