Bilten rEUformator se bavi najrelevantijim temama iz pregovaračkog poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna prava) i poglavlja 24 (pravda, sloboda, bezbednost), sa ciljem da širu javnost upozna sa temama i politikama vezanim za ova poglavlja iz perspektive Evropske unije i Srbije.

rEUformator - informator o poglavljima 23 i 24 - broj 3

Treći broj biltena rEUformator posvećen je analizi stanja u medijima u Srbiji sa posebnim osvrtom na reforme predviđene strateškim dokumentima kao i uticaju koji oglašavanje ima na slobodu medija.

U rEUformatoru čitajte i o uticajima izmena Zakona o javnim nabavkama na rizike od korupcije, stanju u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u Srbiji u 2015. godini, kao i glavnim nalazima polugodišnjeg izveštaja koalicje prEUgovor, u kome je ocenjeno stanje u Srbiji kao i napredak postignut u ključnim oblastima koje su pokrivene poglavljima 23 i 24.

Informator o poglavljima 23 i 24 rEUformator je nastao kao rezultat zajedničkog rada koalicije prEUgovor i namenjen je profesionalcima, državnim službenicima, studentima, novi­narima, predstavnicima civilnog društva i građanima zainteresovanim za praćenje politika iz dva najvažnija poglav­lja u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Bilten se objavljuje uz podršku Misije OEBS u Srbiji u okviru projekta „Podrška organizacijama civilnom društvu u praćenju reforme policije u Srbiji“, kao i Ambasade Kraljevine Norveške u okviru institucionalne podrške koaliciji prEUgovor. BCBP je isključivo odgovoran za iznete stavove koji nisu nužno stavovi OEBS niti norveške vlade.