Različita slika napretka „na papiru" i na lokalu

Kako se odvija zarobljavanje države u različitim sektorima i u kojim primerima se ogleda bila je tema lokalnog predstavljanja najnovijeg nezavisnog izveštaja koalicije prEUgovor o napretku u poglavljima 23 i 24, održanog 5. decembra 2018. u Šapcu.

Istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) Bojan Elek istakao je da zarobljavanje države predstavlja iscrpljivanje javnih resursa zarad privatnih umesto opštih interesa i ukazao na neadekvatnu parlamentarnu kontrolu nad sektorom bezbednosti.

„U razvijenim demokratijama ustaljena je praksa da parlament vrši nadzor, naročito u sektoru bezbednosti, zbog mogućnosti ugrožavanja ljudskih prava. U Srbiji je parlamentarni nadzor obesmišljen kroz podnošenje velikog broja amandmana od strane vladajuće većine, kao i neredovno razmatranje izveštaja koje podnose nezavisni organi,“ naglasio je Elek.

Zlata Đorđević iz Transparentnosti Srbija (TS) kazala je da je podnošenjem velikog broja amandmana drastično skraćeno vreme dostupno za raspravu o Zakonu o lobiranju u Skupštini. Takođe je istakla i čekiranje stavki iz Akcionog plana za Poglavlje 23 kao ispunjene na papiru, dok je na terenu drugačija situacija, što možemo videti na primeru usvajanja Lokalnih antikorupcijskih planova (LAP).

 „Sve opštine i gradovi u Srbiji su bili dužni da do juna 2017. donesu lokalne antikorupcijske planove, od čega je ostvareno oko polovine. Takođe moraju da budu formirana i radna tela koja će pratiti realizaciju LAP-a. Međutim, radna tela su uspešno uspostavljena tek u desetak slučajeva,“ obrazložila je Đođević.

Milica Šarić, urednica CINS-a, predstavila je istraživačke priče koje kao studije slučaja prikazuju zarobljavanje države.

Predstavnike organizacija civilnog društva iz Kragujevca, Loznice, Novog Pazara, Užica, Novog Bečeja i drugih gradova koji su učestvovali u diskusiji naročito je zainteresovala tema borbe protiv korupcije i LAP-ova. Kao problem istaknuto je preuzimanje preporučenog modela bez prilagođavanja lokalnom kontekstu i bez razmatranja kapaciteta kojima lokalna samouprava i zajednica raspolažu.

Događaj je deo projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“, koji finansira Evropska unija.

_________________________

O PREUGOVORU

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, a koalicija objavljuje i rEUformator - mesečni bilten posvećen dešavanjima u Srbiji i EU u oblastima koje pokrivaju ova dva poglavlja.

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na sajtufejsbuku i tviteru.