Efekti pristupanja Srbije EU prvo treba da se vide na lokalu

Lokalni akteri su izostavljeni iz procesa pregovora o pristupanju koji su centralizovani i često nemaju kapaciteta da se uključe u debate vođene na nacionalnom nivou. Sa ciljem osnaživanja lokalnih ženskih organizacija da bolje razumeju pregovarački proces i efikasnije prate napredak u postizanju reformskih ciljeva predstavnici koalicije prEUgovor učestvovali su u trodnevnom seminaru o evropskim integracijama Srbije održanom u Kruševcu, od 25. do 27. maja 2018. godine.

Troje predstavnika koalicije prEUgovor predstavilo je ocenu napretka Srbije postignutog u okviru poglavlja 23 i 24 iz ugla građanskog društva.

Istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Bojan Elek održao je predavanje o institucionalnom aranžmanu EU i pregovaračkoj strukturi i procedurama, sa posebnim fokusom na praktične aspekte javnog zagovaranja u toku pristupnih pregovora.

„Primena zakona u praksi dešava se na lokalu, zbog čega je ključno da se organizacijama civilnog društva koje rade na lokalnom nivou bude omogućeno aktivno učešće u pregovorima za pristupanje EU,“ obrazložio je Elek. Milica Stojanović, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, približila je učesnicama seminara metode i tehnike istraživačkog novinarstva kroz predstavljanje svojih istraživačkih priča. U fokusu su bili načini na koje se ove metode mogu koristiti za praćenje napretka u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

„Naše istraživanje o naknadi štete žrtvama trgovine ljudima dokazalo je da se ova zakonska mogućnost u praksi potpuno ne primenjuje. Kako ne postoje javne evidencije o ovim slučajevima, morali smo da tražimo informacije direktno od sudova na osnovu kojih smo uspeli da identifikujemo 52 osobe protiv kojih su donesene presude za ovo krivično delo,“ rekla je Stojanović.

Efekti pristupanja Srbije EU prvo treba da se vide na lokalu

Vanja Macanović, advokatica Autonomnog ženskog centra, prenela je učesnicama iskustva monitoringa u oblasti rodne ravnopravnosti i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Macanović je posebnu pažnju posvetila skoro usvojenom Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, koji se primenjuje od 1. juna 2017. godine, i predstavila rezultate praćenja njegove primene koje je ocenila kao „retko pozitivnu stvar u oblasti rodne ravnopravnosti.“

Tatjana Lazarević, glavna urednica informativnog portala KoSSev.info, predstavila je trenutno stanje dijaloga Beograda i Prištine i njegovih efekata na živote građana srpske nacionalnosti na severu Kosova. Dijalog je jedan od ključnih aspekata evrointegracija Srbije i obuhvaćen je pregovorima u okviru Poglavlja 35 koje predviđa potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova.

„Kao srž procesa normalizacije postavlja se ukidanje srpskih institucija na Kosovu, tačnije ukidanje državnost Srbije na severu Kosova. Ovo je urađeno protivno volji srpske zajednice i bez njenog učešća. Ni srpsko ni albansko stanovništvo nisu bili pitani u toku pregovora,“ istakla je Lazarević.

Efekti pristupanja Srbije EU prvo treba da se vide na lokalu

Seminar je organizovan u saradnji sa Udruženjem žena Peščanik, a  učesnice su bile članice organizacija civilnog sektora iz Mreže žena Rasinskog okruga i članice Asocijacije žena Mitrovica za ljudska prava iz Kosovske Mitrovice. Seminar je deo projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“, koji finansira Evropska unija.

_________________________

O PREUGOVORU

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, a koalicija objavljuje i rEUformator - mesečni bilten posvećen dešavanjima u Srbiji i EU u oblastima koje pokrivaju ova dva poglavlja.

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na sajtufejsbuku i tviteru.