Ka postizanju koherentne politike u oblasti krivičnog prava

Koalicija prEUgovor organizuje šesti CHATvrtak - neformalni dijalog stručne javnosti zainteresovane za sprovođenje politika iz oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i slobode, bezbednosti i pravde (Poglavlje 24). CHATvrtak će biti održan u biblioteci Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (Đure Jakšića 6/5), u četvrtak, 31. marta 2016. godine, sa početkom u 16 časova.

Glavna tema CHATvrtka je nedostatak usklađenosti državne politike u oblasti krivičnog prava.

Jedan od problema jeste nedovoljna usklađenost novog Zakona o policiji, usvojenog u januaru 2016. godine, sa Zakonikom o krivičnom postupku. Postoji hitna potreba da se Zakon o policiji i Zakonik o krivičnom postupku usaglase u cilju dostizanja jedistvene politike u oblasti krivičnog prava.

Govornik na šestom prEUgovor CHATvrtku će biti:

  • Mauricio Salustro, Stariji pravni savetnik, OEBS Misija u Srbiji

Moderatorka: Sofija Mandić, Beogradski centar za bezbednosnu politku

Diskusija će biti održana na engleskom jeziku bez prevoda.

CHATvrtak se održava u skladu sa Četam haus pravilom - dozvoljeno je izveštavanje o sadržaju diskusije, ali bez citiranja učesnika diskusije. Nije dozvoljeno snimanje, ni kamerom ni diktafonom.

Zbog ograničenog broja mesta, molimo vas da potvrdite učešće najkasnije do četvrtka, 31. marta u 15 časova mejlom na [email protected].

Koalicija prEUgovor zadržava pravo da prijavu odbije u nedostatku slobodnih mesta i u slučaju da delokrug rada institucije/organizacije koja je poslala prijavu ne pokriva teme u okviru pomenutih pregovaračkih poglavlja.