Neusklađenost državne politike u oblasti krivičnog prava, tj. potreba da se nedavno usvojen Zakon o policiji usaglasi sa Zakonikom o krivičnom postupku bili su glavna tema šestog CHATvrtka.

Uskladiti Zakonik o krivičnom postupku i novi Zakon o policiji

U Srbiji postoji veliki problem neusklađenosti pravnog okvira i ključni korak u daljoj reformi je poboljšanje procesa kreiranja zakona, ocenjeno je tokom CHATvrtka koji je organizovao prEUgovor 31. marta 2016. godine u biblioteci Beogradskog centra za bezbednosnu politku.

Uvodni govor na šestoj neformalnoj diskusiji stručne javnosti održao je stariji pravni savetnik pri Misiji OEBS u Srbiji Mauricio Salustro, a dijalog sa učesnicima moderirala je istraživačica-pravnica BCBP Sofija Mandić.

Svaka promena zakona može dovesti do ogromnih promena u celom sistemu i zato je diskusija o izradi ili izmeni zakona uvek konfrontirajuća jer se mora napasti trenutno stanje, istaknuto je na skupu. U Srbiji postoje veliki problemi u procesu kreiranja zakona, pre svega u koherentnosti, a primer toga je novi Zakon o policiji, jer tokom njegove izrade nije vođeno računa o harmonizaciji sa Zakonikom o krivičnom postupku, ocenjeno je tokom diskusije. Zakonik o krivičnom postupku je vrlo značajan za ceo pravni sistem jer mora da napravi balans između poštovanja osnovnih ljudskih prava i efektivne primene represivnih mera.

Zakon o policiji pun kontradiktornosti

Zakon o policiji je pun loših odredaba, čak i onih koje ne pripadaju ovom zakonu, postoje i tehničke i logičke greške u zakonu, a pravni sistem ne može podneti kontradiktornosti, ocenili su učesnici skupa. Ne može se sve regulisati zakonom i zato postoje podzakonska akta, ali u Srbiji oni vrlo često nisu usklađeni ni tehnički ni substantivno, istaknuto je tokom diskusije. Najbitnije pitanje je vođenje istraga i čitav pravni sistem mora biti uređen u skladu s tim, što u Srbiji nije slučaj. Tužilaštvo i policija ne sarađuju dovoljno, postoji konceptualna konfuzija u vezi sa policijskim ovlašćenjima i ulogom tužioca kada je u pitanju prevencija i represija kriminala, naveli su učesnici šestog CHATvrtka.

Nakon što je povedena rasprava o sve češćem donošenju zakona po hitnom postupku, ocenjeno je da toj lošoj praksi doprinosi i pritisak iz EU, što često dovodi do usvajanja novih zakona samo da bi se predstavili Briselu, iako nisu stvarno efektivni. Neophodno je unaprediti kompetentnost poslanika kako bi se poboljšao kvalitet zakona i posledično njihova primena. Tokom skupa je upoređena reforma pravnog sistema Italije sa procesom u Srbiji i istaknuto je da je proces prošao mnogo lakše u Italiji jer je sudstvo veoma nezavisno, kao i da su građani mnogo više samoorganizovani i kritčki nastrojeni.

Koalicija prEUgovor svakog poslednjeg četvrtka u mesecu organizuje CHATvrtak - neformalni dijalog u skladu sa Četam haus pravilom. Cilj ove aktivnost je unapređenje dijaloga predstavnika države, organizacija civilnog društva, akademskih institucija, ambasada, međunarodnih organizacija, medija i ostale stručne javnosti zainteresovane za sprovođenje politika iz oblasti vladavine prava (Poglavlje 23) i slobode, bezbednosti i pravde (Poglavlje 24).

Koaliciju prEUgovor čine:

Akcija protiv trgovine ljudima - ASTRA, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Koalicija prEUgovor je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23 i 24. Misija prEUgovora je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

Više o aktivnostima prEUgovora možete saznati na zvaničnoj Fejsbuk stranici kao i Tviter nalogu.