Da li Srbija korača ka ispunjenju uslova u poglavljima 23 i 24?

Koalicija prEUgovor predstavlja najnoviji izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24) na konferenciji koja će biti održana 25. oktobra od 11 časova u Medija centru u Beogradu.

Pored ključnih preporuka za napredak u poglavljima 23 i 24 pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, na skupu će biti analizirana primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, novousvojena Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, tekuće stanje u oblasti migracija u Srbiji, kao i civilna i demokratska kontrola sektora bezbednosti.

Na konferenciji će govoriti:

  • Milan Aleksić, Centar za primenjene evropske studije
  • Vanja Macanović, Autonomni ženski centar
  • Ivana Radović, ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima
  • Katarina Đokić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
  • Gordana Grujičić, Grupa 484 

Molimo vas da prisustvo konferenciji potvrdite najkasnije do utorka 24. oktobra, mejlom na adresu [email protected] ili telefonom na broj 011/3287-226.

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, a koalicija objavljuje i rEUformator - mesečni bilten posvećen dešavanjima u Srbiji i EU u oblastima koje pokrivaju ova dva poglavlja.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na fejsbuku i tviteru.

Konferencija je deo projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“, koji finansira Evropska unija. Organizaciju konferencije podržala je i Ambasada Kraljevine Holandije, u okviru MATRA programa.