rEUformator - informator o poglavljima 23 i 24 - broj 10

Tema desetog broja biltena rEUformator je non-paper Izveštaj Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 za Srbiju. U komentaru koalicije prEUgovor ističe se šta nedostaje izveštajima Vlade na osnovu kojih je pisan Izveštaj EK i predlažu načini za unapređenje praćenja postignutih rezultata u okviru poglavlja 23 i 24 pristupnih pregovora Srbije i EU.

U okviru rubrike posvećene dešavanjima u Srbiji analiziran je položaj žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku. Analiza pravosudne prakse za 2016. godinu pokazuje da i dalje izostaje pristup pravosudnih organa koji bi bio orijentisan i na prava žrtve trgovine ljudima, umesto tretiranja oštećenog u sudskom postupku isključivo kao „izvora“ informacija, odnosno podataka, o krivičnom delu.

Rubrika posvećena dešavanjima u EU sadrži analizu primene novih, striktnijih pravila o Šengenu i strožih kontrola ulazaka i izlazaka iz Šengen zone. Takođe, predstavljamo i nova ovlašćenja Evropola u borbi protiv terorizma i kriminala.

U rubrici Zanimljivosti predstavljamo analizu Chatham House o tome šta Bregzit nosi za entitete unutar Ujedinjenog Kraljevstva. Pored analize trenutne situacije i mogućih posledica, predložene su i preporuke za rešenje brojnih nepoznanica u sferi spoljnih poslova administracija Škotske, Severne Irske i Velsa.

Bilten rEUformator je namenjen profesionalcima, državnim službenicima, studentima, novinarima, predstavnicima civilnog društva i građanima zainteresovanim za praćenje politika iz dva najvažnija poglavlja u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Nadamo se da će vam rEUformator biti koristan kako biste lakše razumeli pregovaračka poglavlja 23 i 24. Pozivamo vas da koaliciju prEUgovor pratite na društvenim mre­žama Fejsbuk i Tviter, gde nas možete obavestiti o čemu želite da čitate u narednim brojevima biltena.

Publikacija je izrađena​ u okviru projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“. Projekat finansira Evropska unija. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost koalicije prEUgovor i ni na koji način ne odražava stavove EU.