rEUformator - informator o poglavljima 23 i 24 - broj 2

Drugi broj biltena rEUformator donosi tekstove o evropskoj izbegličkog krizi iz feminističke perspektive, zatim o aktuelnom položaju žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku u Srbiji, analizu novog Nacrta zakona o policiji, kao i komentare na Izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2015. godinu.

Bilten rEUformator se bavi najrelevantijim temama iz pregovaračkog poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna prava) i poglavlja 24 (pravda, sloboda, bezbednost), sa ciljem da širu javnost upozna sa temama i politikama vezanim za ova poglavlja iz perspektive Evropske unije i Srbije.

Informator o poglavljima 23 i 24 "rEUformator" je nastao kao rezultat zajedničkog rada koalicije prEUgovor i namenjen je profesionalcima, državnim službenicima, studentima, novi­narima, predstavnicima civilnog društva i građanima zainteresovanim za praćenje politika iz dva najvažnija poglav­lja u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. 

Bilten se objavljuje uz podršku Misije OEBS u Srbiji u okviru projekta „Podrška organizacijama civilnom društvu u praćenju reforme policije u Srbiji“, kao i Ambasade Kraljevine Norveške u okviru institucionalne podrške koaliciji prEUgovor. BCBP je isključivo odgovoran za iznete stavove koji nisu nužno stavovi OEBS niti norveške vlade.