rEUformator - informator o poglavljima 23 i 24 - broj 19

Tema 19. broja biltena rEUformator je dijalog o izbornim uslovima u Srbiji.

U susret parlamentarnim izborima narednog proleća, izborni uslovi postali su  predmet rasprava i formalizovanog dijaloga, u koji se kao posrednik uključila i Evropska unija. Dok samo angažovanje EU predstavlja značajan uspeh, rezultati prve runde parlamentarnog dijaloga ne ohrabruju, istakao je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.

Šta to govori o „posvećenosti i ozbiljnosti” državnih aktera rodnoj ravnopravnosti, kada glavne preporuke u vezi sa antidiskriminatornom politikom nisu uključene u Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 24 - ovo pitanje postavila je Tanja Ignjatović
iz Autonomnog ženskog centra, u sekciji biltena posvećenoj Srbiji.

Milan Igrutinović iz Centra za primenjene evropske studije u okviru sekcije EU Analiza pisao je o proširenju u kontekstu izbora za Evropski parlament. Tema proširenja bila je zanemarena tokom kampanje pred izbore, a tamo gde se pominjala je odslikavala negativno raspoloženje u državama članicama, naglasio je Igrutinović.

U oblasti borbe protiv trgovine ljudima postignut je značajan pomak u usklađivanju zakonodavstva Srbije i Evropske unije, ali primena postojećeg okvira opstaje kao najveći izazov, zaključeno je na VIII sastanku Posebne radne grupe za sprovođenje i praćenje Strategije protiv trgovine ljudima. Na sastanku je predstavljena nova studija organizacije ASTRA, o čemu više čitajte u rubrici Zanimljivosti.

______________________________

Bilten rEUformator je namenjen profesionalcima, državnim službenicima, studentima, novinarima, predstavnicima civilnog društva i građanima zainteresovanim za praćenje politika iz dva najvažnija poglavlja u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Članice koalicije prEUgovor nadaju se da će Vam rEUformator biti koristan u lakšem razumevanju pregovaračka poglavlja 23 i 24. Pozivamo Vas da koaliciju prEUgovor pratite na društvenim mre­žama Fejsbuk i Tviter, gde nas možete obavestiti o čemu želite da čitate u narednim brojevima biltena.

Publikacija je izrađena​ u okviru projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“. Projekat finansira Evropska unija. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost koalicije prEUgovor i ni na koji način ne odražava stavove EU