rEUformator - informator o poglavljima 23 i 24 - broj 17

Kakvo je stanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena u Srbiji, na koji način aktuelne izmene i dopune zakona prete da dovedu do smanjenja dostignutih prava žena i ispunjenost zahteva CEDAW komiteta tema su 17. broja biltena rEUformator.

U sekciji biltena posvećenoj Srbiji obrazloženo je šta donosi produbljena saradnja sa Frontex-om, koja nova ovlašćenja pripadnici ove agencije imaju na graničnim prelazima Srbije i na koji način će snositi odgovornost ukoliko dođe do povrede ljudskih prava. Takođe, pružen je i kratak pregled antikorupcijske mere provere imovine policajaca koja je uvedena 2016. godine, ali se ne očekuje da će u potpunosti biti primenjiva do 2020. godine.

Najnoviji broj rEUformatora zaključen je tekstom o značaju Šengenskog sporazuma. Iako su debate u Evropskoj uniji o Šengenskom sporazumu sve učestalije, on se i dalje posmatra kao na jedno od najznačajnijih dostignuća EU, što potvrđuje i novo istraživanje javnog mnjenja sprovedeno u državama članicama.

______________________________

Bilten rEUformator je namenjen profesionalcima, državnim službenicima, studentima, novinarima, predstavnicima civilnog društva i građanima zainteresovanim za praćenje politika iz dva najvažnija poglavlja u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Članice koalicije prEUgovor nadaju se da će Vam rEUformator biti koristan u lakšem razumevanju pregovaračka poglavlja 23 i 24. Pozivamo Vas da koaliciju prEUgovor pratite na društvenim mre­žama Fejsbuk i Tviter, gde nas možete obavestiti o čemu želite da čitate u narednim brojevima biltena.

Publikacija je izrađena​ u okviru projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“. Projekat finansira Evropska unija. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost koalicije prEUgovor i ni na koji način ne odražava stavove EU