Veoma je važno da pregovori Srbije sa Evropskom Unijom ne budu vezani samo za mišljenja eksperata već je neophodno da se u tom procesu čuje mišljenje čitavog društva, zaključeno je na konferenciji za štampu koju su organizovali Ambasada Francuske u Srbiji i koalicija prEUgovor.

Francuska podržava koaliciju prEUgovor u praćenju pregovora o poglavljima 23 i 24

Na konferenciji o značaju učešća civilnog društva u procesu pregovora o poglavljima 23 i 24  održanoj u sredu 23. oktobra 2013. godine potpisana je konvencija o partnerstvu između Francuske (Ambasada Francuske u Srbiji, Stalno predstavništvo Francuske pri Ujedinjenim Nacijama i međunarodnim organizacijama u Beču) i udruženja ASTRA koje zastupa koaliciju prEUgovor.

Ulaganje u znanja organizacija civilnog društva je ključna podrška potrebna kako bi postale ravnopravni učesnici u procesu pregovora, navela je direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić. Ona je istakla da je veoma važno da se civilno društvo na vreme uključi u proces pregovora sa EU.

“Samo pravovremenim uključivanjem u proces pregovora sa EU, organizacije civilnog društva mogu da nauče šta su obaveze koje pruzimamo i koje su njihove posledice i eventualni izazovi u sprovođenju. Samo tako ćemo biti u mogućnosti da ovaj proces približimo svim građanima i građankama Srbije”, smatra Stojanović Gajić.

Francuska podržava koaliciju prEUgovor u praćenju pregovora o poglavljima 23 i 24
Direktorka BCBP je objasnila da cilj organizacija članica koalicije „prEUgovor“ nije da postanu deo pregovaračkih timova već da spolja posmatraju proces, i to iz tri ugla:

  • Da li se ono sto pise na papiru sprovodi u praksi ?
  • Da li je to sprovodjenje u praksi u interesu građana i građanki ?
  • Da li su reforme održive?

 

Ambasador Francuske u Beogradu Fransoa Gzavije Denio je istakao da Francuska pridaje izuzetan značaj potrebi da se proces pregovora sa EU ne ograniči na tehničke razgovore između eksperata srpske i evropske administracije, već da svi stanovnici Srbije dobiju mogućnost da daju svoj doprinos velikom napretku u oblasti demokratije i vladavine prava. Zbog toga Francuska podržava ciljeve koalicije „prEUgovor“ upućujući joj finansijsku pomoć.

“Francuska čvrsto podržava pristup Srbije Evropskoj Uniji, na političkom i administrativnom planu. U istom duhu smo odlučili da podržimo i civilno društvo, koje bi trebalo da ima značajnu ulogu u pregovorima, posebno u onim oblastima na koje se odnose poglavlja 23 I 24”, naglasio je francuski ambasador.

Koalicija prEUgovor formirana je na inicijativu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) sa misijom da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti vladavine prava (poglavlje 23) i slobode bezbednosti i pravde (24) i predlaže mere za unapređenje stanja, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljnjoj demokratizaciji Srbije.

Koaliciju prEUgovor čini šest organizacija civilnog društvaBCBP, Akcija protiv trgovine ljudima (ASTRA), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484i Transparentnost Srbija (TS).