Prvi CHATvrtak koji je organizovala koalicija prEUgovor okupio je oko 20 predstavnika države, organizacija civilnog društva, ambasada i međunarodnih organizacija zainteresovanih za politike obuhvaćene u okviru pregovaračkih poglavlja 23 i 24.

Neophodan je dijalog o integraciji izbeglica

Nedostatak dijaloga na nivou Evrope jedan je od osnovnih razloga zbog kojih je izostao adekvatan odgovor evropskih zemalja na izbegličku krizu, zaključak je prvog CHATvrtka koji je održan 29. oktobra 2015. godine u biblioteci Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Istraživač BCBP Bojan Elek predstavio je ideju CHATvrtka, kao i ciljeve koalicije prEUgovor, koju čine sedam organizacija civilnog društva.

Izvršni direktor Grupe 484 Vladimir Petronijević je predstavio Akcioni plan u 17 tačaka koji je nedavno usvojila Evropska komisija u saradnji sa zemljama Zapadnog Balkana. To je otvorilo dinamičnu diskusiju učesnika tokom koje je zaključeno da, uprkos nameri da se izađe sa jedinstvenim odgovorom na migrantsku krizu i rešenjem za zapadnobalkansku rutu, usvojeni Plan postavlja više pitanja nego što daje odgovora. Učesnici su naveli da plan izgleda kao proizvod brzog kompromisa i da postavlja jako teške zadatke pred region koji već ima mnoge izazove. Pripadnici organizacija civilnog društva su istakli važnost debate, posebno u okolnostima u kojima se Evropa trenutno nalazi, ali i izrazili sumnju u to da vrednosti Evrope imaju težinu da odgovore ovakvom izazovu.

Kritike Akcionog plana EU za migrante

Okupljeni predstavnici organizacija civilnog društva izneli su mišljenje da je Plan napravljen kako bi se zaštitila bezbednost granica Evrope, a ne bezbednost migranata. Postavljeno je i pitanje prava izbeglica kao i pravnog osnova za razmenu ličnih biometrijskih podataka koja se predlaže Planom. Učesnici su došli do zaključka da zemlje Zapadnog Balkana nemaju dovoljno razvijene granične kapacitete koji su neophodni za potpunu primenu Akcionog plana, kao i da sam Plan ne predstavlja rešenje trenutne krize, već samo nastavak politike koja se do sada sprovodila u praksi.

Kao jedan od osnovnih problema, navedeno je pitanje finansiranja Akcionog plana u zemljama Zapadnog Balkana. Učesnici su istakli da Plan ne predviđa bespovratna sredstva za ovu namenu, već se od zemalja duž zapadnobalkanske rute očekuje da kreditima od međunarodnih finansijskih institucija finansiraju implementaciju Akcionog plana.

Srbija je dobro reagovala na migrantsku krizu 

Diskutujući o ulozi Srbije u izbegličkoj krizi, došlo se do zaključka da smo kao društvo i kao država na izbegličku krizu reagovali sa velikim nivoom empatije, ali i da je prethodno propušteno jako puno vremena da se uredi sistem azila, zbog čega smo migrantsku krizu dočekali institucionalno nespremni. Istaknuto je i da bi učešće Srbije u formiranju novog zakona o pitanjima azila na nivou Evrope bilo jako značajno, s obzirom na to da će Srbija morati da uskladi svoj zakonski okvir sa Evropskom unijom u procesu integracije. Postavljeno je i pitanje rešenja statusa dece bez pratnje, gde su učesnici diskutovali o tome koji su najbolji interesi dece i kako ih ostvariti.

Učesnici su istakli i to da postoji značajan nedostatak dijaloga o integraciji izbeglica kao velikom problemu. Zaključeno je da trenutni dijalog i politika neće učiniti da se migranti osećaju dobrodošlo na tlu Evrope i da se uspešno integrišu u zajednicu čak ni nakon rešenja njihovog pravnog statusa. Stav učesnika je da zemlje Evropske unije u poslednje vreme ispoljavaju partikularizam koji se ne očekuje od jedne, pre svega, političke zajednice, kao i da su Evropi neophodni jaki politički lideri i otvorena debata kako bi se suočila sa trenutnim izazovima.

Koalicija prEUgovor će svakog poslednjeg četvrtka u mesecu organizovati CHATvrtak - neformalni skup u skladu sa Chatham House pravilom - sa ciljem da unapredi dijalog predstavnika države, organizacija civilnog društva, akademskih institucija, ambasada, međunarodnih organizacija, medija i ostale stručne javnosti zainteresovane za sprovođenje politika iz oblasti vladavine prava (Poglavlje 23) i slobode, bezbednosti i pravde (Poglavlje 24). 

Sledeći prEUgovor CHATvrtak na temu borbe protiv trgovine ljudima sa posebnim osvrtom na položaj žena i primere iz sudske prakse zakazan je za četvrtak, 26. novembar. 

Koaliciju prEUgovor čine:

Akcija protiv trgovine ljudima - ASTRA, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Koalicija „prEUgovor” je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23  i 24. Misija „prEUgovora” je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

Više o aktivnostima prEUgovora možete saznati na zvaničnoj Fejsbuk stranici kao i Tviter nalogu.