Drugi CHATvrtak koji je organizovala koalicija prEUgovor za temu je imao razgovor o problemima sa kojima se susreću žrtve trgovine ljudima u sudskim postupcima u Srbiji, a prisutni su bili predstavnici državnih organa i civilnog društva koji se bave ovom tematikom.

Popraviti položaj žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima

Koalicija prEUgovor je nastavila sa organizacijom CHATvtka, panel diskusije na najrelevantnije teme iz poglavlja 23 i 24, a tema drugog CHATvrtka održanog 26. novembra 2015. godine, bila je zaštita žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku u Srbiji.

O problemima žrtava trgovine ljudima u praksi govorile su Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije, Dejana Spasojević, advokatica koja zastupa žrtve, kao i Jovana Krotić iz ASTRE, koordinatorka SOS telefona za direktnu pomoć žrtvama trgovine ljudima.

Govornice su prisutne upoznala sa činjenicom da je, uprkos neznatnim pomacima, položaj žrtava u sudskim postupcima nezavidan iz više razloga.

Prvo, žrtve se često suočavaju sa tzv. sekundarnom viktimizacijom, odnosno svedočenjem u postupcima protiv onih koji su optuženi za vršenje krivičnog dela trgovina ljudima, a teško dobijaju status posebno osetljivog svedoka.

Zatim, postoji problem adekvatne kompenzacije žrtve, odnosno da je žrtvi komplikovano da ostvari imovinskopravni zahtev u krivičnom postupku, a da je kasnije vođenje parničnog postupka često finansijski neisplativo, pa da žrtve od toga odustaju.

Iako se ljudima trguje najčešće zbog seksualne eksploatacije, postoje slučajevi kada ljudi iz Srbije idu u inostranstvo da rade pod veoma teškim uslovima gde bivaju izrabljivani, što se vrlo često u praksi ne prepoznaje kao trgovina ljudima.

Govornice su se osvrnule na to što se u praksi dešava da veštaci psihološke struke vrlo često ne prepoznaju problem na pravi način, pa u svojim nalazima i mišljenjima znaju da krivicu „svale“ i na samu žrtvu, ne razumevajući da je lanac trgovine ljudima začarani krug iz kojeg je teško izaći.

Problem predstavlja i neimplementiranje principa nekažnjavanja žtrtava za krivična dela koja su izvršile kao direktnu posledicu činjenice da su žrtve trgovine ljudima, kao i nepostojenja adekvatnog sistema socijalne zaštite koji bi predupredio da osoba postane žrtva.

Takođe je potrebno što skorije usvojiti strategiju suzbijanja trgovine ljudima i prateći akcioni plan, kako bi se krenulo u implementaciju ovih dokumenata. 

Koaliciju prEUgovor čine:

Akcija protiv trgovine ljudima - ASTRA, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Koalicija „prEUgovor” je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23  i 24. Misija „prEUgovora” je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

Više o aktivnostima prEUgovora možete saznati na zvaničnoj Fejsbuk stranici kao i Tviter nalogu.