Hvala Vam što ste pratili naš rad tokom 2023. godine. Nastavimo zajedničke napore kako bi 2024. bila godina suštinskih reformi na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Želimo Vam srećne praznike, radosnu i uspešnu 2024. godinu!

PrEUgovor Vam želi srećne praznike
Tokom godine za nama, obeležili smo desetu godišnjicu naše Koalicije.

 

Objavili smo dva polugodišnja prEUgovor izveštaja o stanju reformi u Klasteru 1 u Srbiji;

 

Dva institucionalna barometra u kojima smo, u saradnji sa lokalnim partnerima, merili efikasnost odabranih nacionalnih i lokalnih institucija sa nadležnostima u poglavljima 23 i 24;

 

pet brzih reakcija na sporne prakse i nacrte akata - pravosudne zakone, Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, Predlog Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, uvođenje sistema ranog uzbunjivanja u slučaju nestanka deteta i reakciju države na masovna ubistva iz maja 2023. godine;

 

dva infografika, istraživačku i video priču.

 

Organizovali smo devet konferencija u Beogradu i drugih šest gradova širom Srbije.

 

Dostavili smo priloge za godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji i komentarisali objavljeni izveštaj u oktobru 2023. godine.

 

Žalimo zbog sporog tempa reformi vladavine prava u Srbiji, koja se već godinama nalazi tek na pola puta na skali spremnosti za članstvo.

 

Koalicija pozdravlja obnovljeno interesovanje za politiku proširenja u okviru Evropske unije. Imajući u vidu da verodostojna perspektiva članstva podrazumeva unutrašnje prilagođavanje Unije, naglašavamo značaj uključivanja budućih članica u rasprave o internoj reformi EU.

 

O prEUgovoru

 

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pristupanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

 

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

 

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u Klasteru 1.

 

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na sajtufejsbuku i tviteru.