Savet za migracije Grada Subotica nije aktivan, transparentan i poznat građanima, niti dovoljno koristi kapacitete koji su mu na raspolaganju, zaključeno je na predstavljanju Lokalnog institucionalnog barometra koalicije prEUgovor 8. maja u Subotici.

Savet za migracije Grada Subotice nedovoljno koristi svoje kapacitete

 

Subotica je jedna od glavnih tačaka na zapadno-balkanskoj migracijskoj ruti i ima dugu tradiciju priliva migranata i izbeglica još od 1990-ih. Zato je od 128 lokalnih saveta za migracije u Srbiji izabran baš ovaj grad za analizu u okviru Lokalnog institucionalnog barometra, istaknuto je na skupu.

Analiza se odnosi na mere i aktivnosti koje sprovodi lokalni Savet za migracije Grada Subotice, njegovu efikasnost u radu sa izbeglim licima sa prostora bivših jugoslovenskih republika, sa interno raseljenim licima sa područja Kosova i Metohije, povratnicima po sporazumu o readmisiji, kao i sa migrantima bez utvrđenog statusa i tražiocima azila.

 

Potrebno je rad Saveta približiti građanima

 

Ivana Vukašević Beti, Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, navela je da se Savet za migracije Grada Subotice nije se sastajao u novom sazivu od 2020. godine, a trebalo bi da se sastaje bar dva puta godišnje. Subotičanima je nepoznat, te je neophodno povećati transparentnost njegovog rada. Među preporukama Savetu su i to da treba da aktivno prati stanje i predlaže adekvatne mere, da organizuje obuke za svoje članove i koristi za to predviđene fondove.

„Ulogu Saveta vidimo u pogledu većeg rada na potencijalnom smanjenju ksenofobije, nekih neproverenih informacija koje se, na žalost, često vrlo brzo prošire, posebno društvenim mrežama, nekoj većoj informisanosti u smislu, ko su izbeglice, ko su migranti, ko su ti ljudi koji su negde sada već stare-nove komšije građana Suboticem jer među njima ima i izuzetno ranjivih ljudi koji jesu ne samo u potrebi za humanitarnom pomoći već i za pravnom pomoći”, objasnila je Vukašević Beti.

Potrebno je edukovati lokalno stanovnistvo o migracijama, upregnuti više resursa u tom cilju, pogotovo imajući u vidu da se političari ustručavaju da se bave tom temom, dodala je. Cilj analize je da se Savet ohrabri da identifikuje svoje potrebe, kako ne bi suviše zavisio od lokalne samouprave. Više aktera u oblasti upravljanja migracijama na teritoriji Subotice treba da se uzajamno koordinišu i deluju preventivno.

 

Savet za migracije Grada Subotice nedovoljno koristi svoje kapacitete

 

 

Održivost sistema upitna bez međunarodne podrške

 

Senzacionalističko medijsko izveštavanje i generalizacije ostaju problemi u oblasti migracija, istakla je Gordana Grujičić iz Grupe 484, članice koalicije prEUgovor. Iako se sistem prihvata i smeštaja za različite kategorije migranata unapređuje, on dosta zavisi od međunarodne podrške, te je upitna njegova održivost. Preporuke iz Lokalnog institucionalnog barometra treba uzeti u obzir prilikom revidiranja lokalnih akcionih planova u oblasti upravljanja migracijama.

“Radi se na zakonskim izmenama kojima je cilj da bolje regulišu položaj lica koja nisu tražioci azila. Veliki je pritisak u smeštajima pod upravom Komesarijata za izbeglice i migracije u pogledu ranjivih grupa, naročito osoba sa psihološkim poremećajima“, osvrnula se Grujičić na širi sistem upravljanja migracijama u Srbiji.

 

Savet za migracije Grada Subotice nedovoljno koristi svoje kapacitete

 

Subotica je sprovela nekoliko uspešnih projekata za zbrinjavanje izbeglica

 

Poverenica za izbeglice Grada Subotice, Renata Babić, rekla je da je Subotica zahvaljujući državi i mnogim inostranim donatorima u proteklom periodu sprovela veliki broj projekata.

„Dobili smo 37 paketa građevinskog materijala u vrednosti od 9 i po hiljada evra, a realizovali smo i projekat 51 seoska kuća u vrednosti 10 hiljada evra, uz koje je išao deo građevinskog materijala u vrednosti od 200 hiljada dinara za izbegla i prognana lica sa teritorije Bosne i Hercegovine i i Hrvatske. Zatim smo od RHP-a [Regional Housing Program] dobili sredstva za izgradnju dve zgrade, za koju je uručenje ključeva upriličeno u decembru prošle godine, a u pitanju su 44 stana koji su namenjeni za socijalno ugrožene”, istakla je Babić.

Dodala je da migranti ne ugrožavaju bezbednost lokalnog stanovništva, već da se incidenti uglavnom dešavaju između različitih migrantskih grupa. Nažalost, u Subotici su zabeleženi i napadi lokalaca na migrante, dodala je.

Konferencija je deo projekta „PrEUgovor nadzor politika: izgradnja savezništava za jači uticaj u neizvesnoj budućnosti” koji finansira Evropska unija.

Savet za migracije Grada Subotice nedovoljno koristi svoje kapacitete