Glavna tema petog CHATvrtka bio je kritički osvrt na proces (ne)usvajanja novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korpucije, koji je po Akcionom planu za sprovođenje antikorupcijske strategije trebalo da bude završen još u septembru 2014.

Neophodno rešiti status Agencije za borbu protiv korupcije

Model zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije je više od godinu dana dostupan javnosti i donosiocima odluka, ali i dalje nije usvojen čime je prekršen rok za usvajanje ovog dokumenta koji je zacrtan Strategijom za borbu protiv korupcije, što sve zajedno šalje veoma lošu poruku - ocenjeno je na CHATvrtku koji je koalicija prEUgovor organizovala 25. februara 2016. godine u Medija centru.

Iskustva iz učešća u procesu donošenja zakona i kritički osvrt na ključne probleme i predložena rešenja izneli su član Radne grupe za izradu zakona Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija i Marijana Obradović, pomoćnik direktora u Sektoru za prevenciju u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Radna grupa za izradu novog Zakon o agenciji broji ukupno 17 ljudi koji već godinu dana rade na dokumentu. Iako je model odavno već predložen, još uvek nije razmatran niti usvojen.

Kao ključni su rizici od korupcije u obavljanju javnih funkcija ističu se sukob interesa i nedozvoljena akumulacija funkcija, ocenjeno je tokom diskusije. Potrebno je urediti tretman različitih savetnika ministara i direktora jer imaju skrivenu moć u procesu odlučivanja, navedeno je na skupu koalicije prEUgovor. Jedan deo diskusije je obeležila rasprava o procesu izrade zakona o lobiranju, za koji je rečeno da nije dovoljno transparentan. Lobiranje u Srbiji funkcioniše iako nije zakonski regulisano, što otežava borbu protiv korupcije, ocenjeno je na petom CHATvrtku.

Koalicija prEUgovor svakog poslednjeg četvrtka u mesecu organizuje CHATvrtak - neformalni dijalog u skladu sa Četam haus pravilom. Cilj ove aktivnost je unapređenje dijaloga predstavnika države, organizacija civilnog društva, akademskih institucija, ambasada, međunarodnih organizacija, medija i ostale stručne javnosti zainteresovane za sprovođenje politika iz oblasti vladavine prava (Poglavlje 23) i slobode, bezbednosti i pravde (Poglavlje 24).

Koaliciju prEUgovor čine:

Akcija protiv trgovine ljudima - ASTRA, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Koalicija prEUgovor je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23 i 24. Misija prEUgovora je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

Više o aktivnostima prEUgovora možete saznati na zvaničnoj Fejsbuk stranici kao i Tviter nalogu.