Analiza prikupljenih podataka, rešavanje dilema iskrslih tokom istraživanja i uputstva za pisanje priloga za lokalni institucionalni barometar bili su predmet radionice koju je koalicija prEUgovor održala sa lokalnim partnerima iz različitih delova Srbije. Time je u završnicu ušao zajednički rad na merenju efektivnosti lokalnih institucija koje su značajne za reforme u poglavljima 23 i 24.

PrEUgovor radionica sa lokalnim partnerima: Merenje efektivnosti institucija ulazi u završnicu

U prostorijama Beogradskog centra za bezbednosnu politiku okupili su se predstavnici koalicije prEUgovor i šest organizacija civilnog društva iz različitih delova Srbije kako bi razrešili poslednje dileme u vezi sa primenom metodologije za merenje institucionalne efektivnosti i pisanjem priloga za lokalni nacionalni barometar. Prethodnih meseci partneri koalicije prEUgovor na lokalu istraživali su rad Pokrajinskog zaštitnika građana, lokalnih antikoruptivnih mehanizama u Novom Pazaru, Sigurne kuće pri Centru za socijalni rad u Novom Sadu, Saveta za migracije u Subotici, te policije i tužilaštva u Užicu.

Posebno je istaknut doprinos gđe Vesne Crnogorac iz Centra za integritet Niš u finalizaciji metodologije za merenje efektivnosti lokalnih antikoruptivnih mehanizama. Nažalost, gđa Crnogorac, uvažena profesorka i aktivistkinja za borbu protiv korupcije iz Niša iznenadno je preminula krajem avgusta 2022. godine.

PrEUgovor radionica sa lokalnim partnerima: Merenje efektivnosti institucija ulazi u završnicu

Učesnici radionice razmenjivali su glavne utiske i nalaze istraživanja i sa mentorima raspravljali o ključnim dilemama u izradi lokalnog institucionalnog barometra. Njihova iskustva i dinamika rada varirali su u meri u kojoj se razlikovale proaktivna i reaktivna transparentnost predmetnih institucija.

Institucionalni barometar je novi format izveštavanja koji je izradila koalicija prEUgovor s namerom da se, na dokazima zasnovan način, ocene opipljive koristi primene akcionih planova za poglavlja 23 i 24 iz ugla građana i građanki. Drugim rečima, umesto štikliranja aktivnosti iz ovih dokumenata, koalicija prEUgovor želi da oceni domete i efekte sprovedenih mera i to da li se pozitivni efekti primećuju na terenu.

Koalicija je do sada objavila dva izdanja nacionalnog institucionalnog barometra - u 2018. i 2019. godini. Prvi lokalni i naredni nacionalni institucionalni barometar koalicije prEUgovor biće objavljeni početkom 2023. godine. Istraživanje efektivnosti lokalnih institucija sprovodi se zajedno sa lokalnim partnerima iz Novog Pazara, Požege, Užica, Novog Sada i Bečeja.

U okviru institucionalnog barometra prate se tri „korpe” indikatora, koje odražavaju tri dimenzije institucionalnog funkcionisanja: internu efikasnost, institucionalnu povezanost i legitimnost institucije. 

Radionicu je finansijski podržala Evropska unija u okviru projekta „PrEUgovor nadzor politika: izgradnja savezništava za jači uticaj u neizvesnoj budućnosti”. Za stavove iznete na radionici odgovorna je jedino koalicija prEUgovor i ne može se ni u kom slučaju smatrati da oni odražavaju stavove Evropske unije.

Galerija