Lokalnim aktivistima koji se bore za vladavinu prava u svom gradu potrebna podrška

Izazovi za uspostavljanje vladavine prava u lokalnim zajednicama i način na koji ih lokalni aktivisti prevazilaze bili su u fokusu događaja koji je članica koalicije prEUgovor Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizovao 30. maja 2019. godine u Kraljevu.

Lokalna perspektiva aktivista u Kraljevu, nacionalna perspektiva iz Beograda i stav Brisela o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 pregovora o pristupanju EU, u svetlu najnovijeg izveštaja Evropske komisije, bili su tema diskusije u kojoj su učestvovali Dragana Veljović iz Fenomene, Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra i Zlata Đorđević iz Transparentnosti Srbija. Razgovor je moderirao istraživač BCBP Bojan Elek.

Aktivisti iz Kraljeva istakli su probleme sa kojima se susreću u svojoj zajednici. Veljović je kao primer istakla situaciju kada je Fenomeni odbijena dozvola za održavanje aktivnosti na gradskom trgu, uz tehnički izgovor.

„Institucije Fenomenu tretiraju kao konkurenciju jer pružamo usluge ženama u Kraljevu, što je kulminiralo oduzimanjem dozvole za obavljanje obuka za SOS telefon za žene žrtve nasilja", rekla je Veljović.

Urušavanje prava žena na nacionalnom nivou, kroz zakonske izmene, bilo je u fokusu izlaganja Tanje Ignjatović. Predrag Voštinić i Zlata Đorđević govorili su o efektima visoke korupcije na na lokalnom i nacionalnom nivou.

Publika je bila uključena tokom čitavog događaja, a naročito je bila zainteresovana za temu korupcije i pojavu nevladinih organizacija povezanih sa vlastima.

Lokalna debata je deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i  Partnera za demokratske promene, da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju na lokalnom nivou kroz projekat „Građani imaju moć” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi izraženi na lokalnoj debati isključivo su stavovi izlagača i ne odražavaju stavove USAID-a.

Događaj je deo projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“, koji finansira Evropska unija.

O PREUGOVORU

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na sajtuFejsbuku i Tviteru.