Nedopustivo sužavanje prava građana na slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Nova rešenja predviđena Nacrtom zakona o slobodnom pristupu informacijama od javog značaja bila su tema okruglog stola koalicije prEUgovor pod nazivom „Javnost rada preduzeća u vlasništvu države i gradova“ koji je Transparentnost Srbija organizovala 19. aprila 2019. u Kragujevcu. Na okruglom stolu učestovali su predstavnici medija, nevladinih organizacija i javnih i javno-komunalnih preduzeća.

Predstavnici Transparentosti Srbija istakli su da su apsolutno nedopustiva predložena rešenja kojima se sužavaju prava građana u slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Pre svega, o radu državnih preduzeća, zbog čega se takve odredbe moraju isključiti iz predloženih izmena i dopuna Zakona.

Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić rekao je da su sporne odredbe koje predviđaju ukidanje mogućnost pristupa podacima o radu preduzeća u državnom vlasništvu. Pored toga, štetna promena je i izuzimanje iz nadležnosti Poverenika Narodne banke Srbije protiv koje ne bi bila dopuštena žalba. Nenadić je rekao da je po važećem Zakonu već nekoliko organa izuzeto - skupština, predsednik, Ustavni sud, Vrhovni kasacioni sud, Republički javni tužilac.

„Nacrt je naišao na izrazito negativne komentare eksperata, velike kritike Poverenika, civilnog društva i međunarodnih organizacija, a pre svega Sigme koja je angažovana kao stručna organizacija EU. Bojim se da bi moglo da dođe do iznenadnog ubrzanja tog procesa i zbog toga želimo da skrenemo pažnju javnosti da se to spreči“, rekao je Nenadić.

Advokat i bivši Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić je rekao da je ubeđen da iza ideje o izuzimanju „društvenog kapitala“ iz domašaja zakona stoji nelegitiman interes.

„Argumenti koji se navode, o izjednačavanju na tržištu položaja državnih preduzeća sa privatnim koja nemaju takve obaveze - ne stoje. Građani imaju prava da dobiju objašnjenje kako to neko državno preduzeće koje zapravo posluje u uslovima u kojima nema konkurenciju troši ogromne pare za reklame i marketing. I da li je to zaista reklama i marketing ili je to revanš nekom političkom sponzoru, partijskom prijatelju, ili način na koji se finansira stranka i drugo“, rekao je Šabić.

Predstavnici medija i nevladinih organizacija izneli su svoja iskustva u pogledu primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dok su predstavnici javno-komunalnih preduzeća istakli sa kojim problemima se oni suočavaju prilokom prikupljanja podataka i odgovaranja na zahteve. Njima je sugerisano da sve informacije o svom radu objave na svojim internet sajtovima i da taj način povečaju svoju transparentnost i smanje obim posla kada je reč o odgovaranju na zahteve za pristup informacijama od javnog značaja.

O prEUgovoru

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na sajtuFejsbuku i Tviteru.