Ovaj tekst je sastavni deo četvrtog broja Informatora o poglavljima 23 i 24 rEUformator.

Nakon apela ASTRE povodom Predloga Zakona o javnom redu i miru, sporni član 12, stav 3 kojim se sankcioniše prosjačenje maloletnih lica, nije usvojen.

Ipak organizovanje prosjačenja maloletnih lica neće biti prekršaj

ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima je u januaru objavila saopštenje za javnost povodom Predloga Zakona o javnom redu i miru, u vezi sa članom 12, stav 3 koji se krajem januara našao na dnevnom redu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine i izrazila zabrinutost povodom člana ovog predloga koji sankcioniše prosjačenje, kada su u pitanju maloletna lica. Naime, navedeni član je propisivao novčanu kaznu od 50,000 do 100,000 dinara i kaznu zatvora od 30 do 60 dana za onoga ko organizuje prosjačenje ili za prosjačenje koristi decu ili maloletna lica. Ovakvo rešenje ne samo što bi dovelo do nepoštovanja međunarodnih obaveza Republike Srbije, već bi i žrtve ovog ozbiljnog krivičnog dela, posebno deca, bili svedeni na lica nad kojima je izvršen prekršaj i bila bi im uskraćena neophodna pomoć.

MUP Srbije svake godine podnese po nekoliko krivičnih prijava za trgovinu ljudima u cilju prinudnog prosjačenja, a žrtve u ovim slučajevima su skoro uvek deca. Za prvih devet meseci 2015. godine, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima-državni organ nadležan za identifikaciju- identifikovao je šestoro dece koji su bila prinuđena na prosjačenje, što čini 20% svih identifikovanih žrtava u tom periodu.

Definicija krivičnog dela trgovine ljudima u Krivičnom zakoniku Srbije, sa prosjačenjem koje je eksplicitno navedeno kao oblik eksploatacije (pri čemu se ako je delo učinjeno prema detetu ili maloletnom licu to tretira kao teži oblik izvršenja), je u skladu sa najvažnijim međunarodnim instrumentima u ovoj oblasti koje je Republika Srbija potpisala i ratifikovala (konkretno sa Protokolom za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, posebno ženama i decom uz Konvenciju UN o transnacionalnom organizovanom kriminalu (Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 6/2001) i Konvencijom Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2009)).

Usvajanja ovog člana Predloga Zakona o javnom redu i miru bi se, takođe, negativno odrazilo i na proces evropskih integracija Republike Srbije (suzbijanje trgovine ljudima je predmet pregovaračkog Poglavlja 23), a Republika Srbija bi bila jedina država u svetu u kojoj postoji mogućnost da se trgovina ljudima tretira kao prekršaj. U svetlu navedenog, ASTRA je poslala apel narodnim poslanicima i relevantnim odborima Narodne skupštine nakon koga navedeni član 12, stav 3 Predloga Zakona o javnom redu i miru nije usvojen. Izražavamo zadovoljstvo što je država prepoznala da ne sme postojati mogućnost da krivično delo trgovine ljudima bude prekršaj i shvatila značaj zakonskih okvira koji bi trebalo da doprinesu što boljem i efikasnijem suzbijanju različitih oblika eksploatacije, pogotovo kada su u pitanju deca.

ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima