Ovaj tekst je sastavni deo četvrtog broja Informatora o poglavljima 23 i 24 rEUformator.

Srbija je drugu godinu zaredom zabeležila neznatan pad indeksa percepcije korupcije na rangiranju koje je u januaru objavio Transparency International.

Bez napretka u borbi protiv korupcije

U ovogodišnjem istraživanju koje objavljuje Transparency International, Srbija se sa skorom od 40  našla na 71. mestu između 168 zemalja prema percepciji korupcije. Ovakav rezultat Srbiju svrstava iza Bugarske i Rumunije, a od zemalja u regionu Zapadnog Balkana jedino je Bosna i Hercegovina postigla lošiji rezultat.

Ovakav rezultat znači da se Srbija i dalje, kao i u svih prethodnih 15 godina od kako TI radi ovo istraživanje, svrstava među zemlje sa veoma rasprostranjenom korupcijom. Pokazalo se da napredak na listi od pre dve godine nije bio početak pozitivnog trenda, već pre odraz percepcije zasnovane na obećanjima i očekivanjima. Ovakav rezultat teško može biti iznenađenje kada se ni osnovni strateški dokumenti za suzbijanje korupcije - Nacionalna strategija i Akcioni plan iz 2013. godine - ne sprovode dosledno, a nema odgovornosti za kršenje propisanih rokova i obaveza.

U situaciji kada, medijski snažno eksploatisane, represivne aktivnosti u borbi protiv korupcije nemaju sudski epilog, a istovremeno izostaje ili kasni delovanje na preventivnoj strani, stagnacija na listi percepcije korupcije nije iznenađenje. Netransparentnost u procesu donošenja odluka, kao i odbijanje ili oklevanje visokih organa vlasti da objave pojedine dokumente čak i kada time krše Zakon o slobodnom pristupu informacijama, dodatno doprinose stvaranju percepcije o postojanju korupcije. Sličan efekat ima i pravljenje izuzetaka u sprovođenju procedura - npr. odsustvo nadmetanja prilikom zaključivanja ugovora velike vrednosti, primenom međunarodnih sporazuma umesto domaćeg Zakona o javnim nabavkama i Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Iako je partijski uticaj na javni sektor, posebno na preduzeća u državnom vlasništvu, već godinama prepoznat kao jedan od najvećih problema, te je 2012. godine usvojen zakon koji je trebalo da donese profesionalizaciju javnih preduzeća, njegove antikorupcijske odredbe, u najvećem delu i obimu nisu primenjene i u toku je donošenje novog zakona.

Glavni uzroci koji mogu da utiču na ovakav nivo percepcije korupcije jesu kršenje preventivnih antikorupcijskih zakona, nedovoljni kapaciteti organa koji vrše nadzor i kontrolu kao i vaninstitucionalna moć političkih stranaka i pojedinaca.

Transparentost Srbija

Tekst prilagodio: Bojan Elek