Ovaj tekst je sastavni deo petog broja Informatora o poglavljima 23 i 24 rEUformator.

Skorašnji teroristički napadi u Evropi i širom sveta ukazali su na potrebu za koordinisanim odgovorom Evropske unije u borbi protiv terorizma.  Predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker izjavio je da su teroristički napadi na evropsko stanovništvo i vrednosti koordinisani spolja, što ukazuje na potrebu ulaganja zajedničkih napora na rešavanju ovog problema.

Evropska komisija usvojila Akcioni plan za borbu protiv finansiranja terorizma

Evropska agenda za bezbednost koja je doneta u aprilu 2015. godine, a za period od 2015. do 2020. godine, pruža podršku državama članicama u zajedničkoj borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala i sajber kriminala, ali i  ukazuje na brojne oblasti na koje treba obratiti pažnju u borbi protiv finansiranja terorizma. Značajan korak Evropske unije u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti preduzet je maja 2015. godine kada je došlo do usvajanja Četvrtog paketa za borbu protiv pranja novca. Nakon toga, u decembru 2015. godine, Komisija je predložila Direktivu o borbi protiv terorizma koja ne samo da kriminalizuje finansiranje terorizma već i finansiranje regrutovanja, obuke i putovanja za terorističke potrebe.

Ključan korak napred je napravljen implementacijom Agende, koja je operacionalizovana kroz Akcioni plan za jačanje borbe protiv finansiranja terorizma. Ovaj akcioni plan predstavlja snažan odgovor na trenutne izazove. On se zasniva na postojećim pravilima Unije, ali ih i dopunjuje neophodnim izmenama. Kroz konkretne mere on će dopuniti postojeća i predložiti dodatna pravila kao odgovor na nove pretnje.

Prvi potpredsednik EK, Frans Timermans je ovim povodom izjavio: „Mi moramo da prekinemo resurse koje teroristi koriste za svoje gnusne zločine. Otkrivanjem i prekidanjem finansiranja terorističkih mreža, možemo da smanjimo njihove sposobnost da putuju, kupuju oružje i eksploziv, da planiraju napade i šire mržnju i strah. U predstojećim mesecima Komisija će razviti pravila i alate kroz dobro osmišljene mere za rešavanje novonastalih pretnji i za pomoć državnim vlastima da ojačaju borbu protiv terorističkog finansiranja i da sarađuju bolje uz puno poštovanje osnovnih prava. Bitno je da saradjujemo zajedno na terorističkom finansiranju kako bismo imali rezultate i da zaštitimo bezbednost evropskih građana.”

Akcioni plan ce se fokusirati na dve glavne oblasti delovanja:

1) praćenje terorista kroz finansijske tokove i sprečavanje korišćenja fondova i drugih sredstava od strane terorista

Teroristi su umešani u dozvoljene i nedozvoljene aktivnosti kako bi finansirali terorizam. Otuda je praćenje finansijskih tokova važno kako bi terorističke mreže mogle da budu identifikovane. Ako se uzme u obzir da je zatvaranje opcija za terorističko finansiranje ključno za bezbednost, ali i da mere u ovoj oblasti imaju uticaj na ekonomske aktivnosti građana i kompanija širom Evrope, predlozi EK moraju da balansiraju između potrebe za povećanjem sigurnosti i potrebe za za zaštitu osnovnih prava uključujući i ekonomske slobode. Kao ključne akcije ovde se predlažu: obezbeđivanje virtuelne platforme za menjanje novca, što je pokriveno Direktivom za borbu protiv pranja novca; rešavanje terorističkog finansiranja kroz anonimne pripejd instrumente kao što su pripejd kartice, poboljšavanje pristupa informacijama i saradnja između evropskih finansijskih obaveštajnih jedinica; obezbeđivanje visokog nivoa garancija za finansijske tokove iz trećih zemalja visokog rizika, kao i davanje pristupa Evropskim finansijskim obaveštajnim jedinicama, centralnim bankama i registrima naloga plaćanja i centralnom sistemu za preuzimanje podataka.

2) prekidanje izvora prihoda koje koriste terorističke organizacije, kroz targetiranje njihovih kapaciteta za prikupljanje sredstva

Nedozvoljena trgovina iz okupiranih područja je primarni izvor prihoda teroristickih organizacija. Komisija u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama nastoji da pruži tehničku pomoć Bliskom istoku i zemljama Severne Afrike da se bore protiv trgovine kulturnim dobrima i da obezbede podršku trećim zemljama u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti UN u ovoj oblasti.  Zemljama na Bliskom istoku, u Severnoj Africi i Jugoisticnoj Aziji će takođe biti pružena pomoć  u borbi protiv finansiranja terorizma.

Ključne akcije u ovoj oblasti su rešavanje problema izvora teroristickog finansiranja poput nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima i divljim životinjama i saradnja sa trećim državama da bi se obezbedio globalni odgovor na rešavanje problema terorističkog finansiranja.

Lena Milojević, BCBP