Ovaj tekst je sastavni deo sedmog broja rEUformatora - informatora o poglavljima 23 i 24.

Evropol će od maja naredne godine raspolagati novim ovlašćenjima u borbi protiv prekograničnog kriminala i terorizma. Ona će omogućiti brže reagovanje na hitne pretnje, kao i bolju saradnju Evropola sa udruženjima građana, privrednim društvima i državama članicama prilikom identifikovanja potencijalnih opasnosti. saradnju Evropola sa udruženjima građana, privrednim društvima i državama članicama prilikom identifikovanja potencijalnih opasnosti.

Evropska policijska agencija Evropol uskoro će pojačati napore u borbi protiv terorizma, sajber kriminala i drugih krivičnih dela. Zahvaljujući novim pravilima odobrenim u Evropskom parlamentu, reagovanje na postojeće pretnje će biti brže. Propis će se primenjivati od 1. maja 2017. godine.

Ona će omogućiti Evropolu da se suprotstavi porastu prekograničnog kriminala i terorističkim pretnjama. Posebno je važna mogućnost koju će dobiti specijalizovane jedinice da hitno odgovore na novonastale pretnje. Poslanici koji su podržali predlog o novim ovlašćenjima navode su ona „snažan zakonodavni instrument koji će pomoći da se poveća bezbednost građana Evrope”.

Brže uklanjanje onlajn terorističke propagande

Novi pristup borbi protiv terorizma – proširena ovlašćenja Evropola
Evropol će u nekim slučajevima moći direktno da razmenjuje informacije sa privatnim subjekatima, kao što su privredna društva ili udruženja građana. Na primer, internet jedinica Evropola mogla bi kontaktirati provajdere društvene mreže, kao što je Facebook, i tražiti da stranica koju vodi ISIS bude obrisana. Time bi se donekle zaustavilo širenje terorističke propagande.

Kako bi se izbegao prazan hod u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, doneta su nova pravila, koja države članice Unije obavezuju da Evropolu obezbede podatke kojima raspolažu. Evropol će godišnje izveštavati Evropski parlament, Savet, Komisiju i nacionalne parlamenate o informacijama dobijenim na ovaj način.

Zaštita podataka i demokratski nadzor

Nova ovlašćenja Evropola izglasana su zajedno sa merama zaštite podataka i parlamentarnog nadzora. Evropski supervizor za zaštitu podataka pratiće učinke Evropola, a građani će moći da podnesu žalbe na njegovo postupanje.

Grupa za zajednički parlamentarni nadzor nadgledaće primenu novih ovlašćenja Evropola. Njeni članovi su ujedno i članovi nacionalnih parlamenata, kao i Evropskog parlamenta.                                      

Priredile:

Anesa Omeragić, stažistkinja BCBP

Sofija Mandić, pravnica istraživačica BCBP