Tekst je sastavni deo Izveštaja koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 za period od novembra 2015. do aprila 2016. godine.


Zaštita podataka o ličnosti - maj 2016.

Nije ostvaren napredak u oblasti zaštite podataka o ličnosti. To je potvrđeno i izjavom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti krajem marta 2016. Poverenik je dao svoje mišljenje da pregovaračka pozicija u oblasti zaštite podataka o ličnosti nije u skladu sa svim potrebnim izmenama potrebnim za unapređenje bezbednosti podataka o ličnosti.[1] Takođe je izjavio da je zabrinut zbog stalnog odlaganja usvajanja Akcionog plana za primenu Strategije zaštite podataka o ličnosti, i usvajanja novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je Poverenik podneo Vladi i Ministarstvu pravde u oktobru 2014. godine.

Nakon skoro godinu dana od objavljivanja nacrta Zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova nije ostvarilo napredak u odgovaranju na primedbe civilnog društva i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.[2] Te primedbe se odnose na neusaglašenost sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, neprecizno definisanje principa proporcionalnosti u prikupljanju, čuvanju, obradi i korišćenju podataka o ličnosti i štetnu definiciju prikupljanja podataka policije u zajednici.

Preporuke:

  • U procesu evropskih integracija, državni akteri treba da prate već izrađene predloge za potrebne izmene u oblasti zaštite podataka o ličnosti.
  • Državni akteri treba da usvoje Akcioni plan za primenu Strategije zaštite podataka o ličnosti i novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova treba da usvoji novi Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova i da preduzme aktivnosti na izmeni odredaba koje mogu dovesti do nezakonitog deljenja podataka o ličnosti i njihove zloupotrebe.
 

[1] Izjava Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dostupna je na adresi: http://www.poverenik.rs/en/press-releases-and-publications/2320-polazna-pozicija-za-poglavlje-23-los-inferioran-pristup-zastiti-podataka-o-licnosti.html

[2] Izjava lokalnih organizacija civilnog društva dostupna je na adresi: http://localpress.org.rs/korporativnevesti/saopstenje-organizacija-civilnog-drustva-u-vezi-sa-odredbama-nacrta-zakona-o-evidencijama-i-obradi-podataka-u-oblasti-unutrasnjih-poslova-i/.