Tekst je sastavni deo Izveštaja koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 za period od novembra 2015. do aprila 2016. godine.

Javni nadzor sektora bezbednosti - maj 2016.

Skupštinska kontrola sektora bezbednosti nazaduje, budući da Odbor za kontrolu službi bezbednosti nije aktivan od novembra 2015. godine. Zaštitnik građana je nastavio sa nadzornim aktivnostima u vezi sa sektorom bezbednosti, donošenjem preporuka za unapređenje mehanizama interne kontrole u vojno-bezbednosnim agencijama.[1] Opšta tendencija ignorisanja preporuka nezavisnih državnih institucija kao što je Zaštitnik građana i dalje je prisutna u praksi Vlade.[2] U oblasti javnog nadzora službi bezbednosti nije bilo napretka. Potrebno je dalje jačanje menjanjem propisa o elektronskom nadzoru, naročito ukidanjem pravnih i tehničkih mogućnosti bezbednosnih agencija da započnu presretanje bez sudskog naloga.

Preporuke:

  • Skupštinski odbori zaduženi za kontrolu sektora bezbednosti treba da sprovode redovne aktivnosti za koje su ovlašćeni zakonima i Poslovnikom Narodne skupštine.
  • Propis o elektronskom nadzoru treba da bude definisan tako da bezbednosne agencije nemaju automatski pristup telekomunikacionoj infrastrukturi, tj. agencije treba da budu suštinski sprečene da pokrenu elektronski nadzor bez sudskog naloga.
 

[1] Preporuke Zaštitnika građana dostupne su na adresi: http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr?start=36.

[2] Godišnji izveštaj Zaštitnika građana dostupan je na adresi: http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/izvestaji/godisnji-izvestaji.