Pandemijska kriza dodatno oslabila antikorupcijske mehanizme

Iza nas je godina bez napretka u ključnim oblastima, piše članica prEUgovora Transparentnost Srbija povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Kriza izazvana pandemijom i u Srbiji je dovela do dodatnog ograničavanja pristupa informacijama i kršenja pravila o javnim nabavkama.

Protekla, 2020. godina, bila je još jedna u nizu u kojoj nisu zabeležene konačne osude za korupciju na visokom nivou. Još veći problem je činjenica da su brojni slučajevi sumnje na korupciju koji su izneti u javnosti ostali neispitani. Statistički podaci o gonjenju korupcije koje iznose zvaničnici, prikazuju se na način koji ne omogućava sagledavanje stvarnih efekata.

Primena novog Zakona o javnim nabavkama, usvojenog uz pozivanje na standarde EU, već je ozbiljno narušena time što se najveći javni radovi izvode na osnovu pravila iz posebnog zakona o izgradnji linijske infrastrukture.

Na početak primene Zakona o sprečavanju korupcije, čekalo se od maja 2019. do septembra 2020, ali ni do danas nisu stvoreni svi uslovi.

Ni posle pet godina i dva puta produženih rokova, nisu ispunjene preporuke antikorupcijskog mehanizma Saveta Evrope GRECO iz evaluacije koja se odnosi na sprečavanje korupcije u odnosu na narodne poslanike, sudije i tužioce.

Većina javnih preduzeća i organa državne uprava se i dalje nalaze u nezakonitom v.d. stanju, usled čega ne samo da nije uvedeno profesionalno upravljanje, već je dovedena u pitanje i elementarna zakonitost donetih odluka i zaključenih ugovora.

Konačno, promene propisa pred izbore nisu rešile ranije uočene probleme u vezi sa finansiranjem kampanje i promotivnim aktivnostima javnih funkcionera, što se pokazalo i tokom poslednjih izbora.

Međunarodni dan borbe protiv korupcije ustanovila je Generalna skupština UN jer je 9. decembra 2003. godine počelo potpisivanje Konvencije UN protiv korupcije.

Izvorni tekst objavljen je na sajtu Transparentnost Srbija.