Koalicija prEUgovor pozdravlja zvaničan početak pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj Uniji.

Proces EU integracija iskoristiti za napredak u demokratizaciji Srbije

Proces pristupanja Evropskoj Uniji predstavlja jedinstvenu priliku za postizanje sveobuhvatnih reformi srpskog društva kao i za promociju evropskih vrednosti za koje se i koalicija prEUgovor zalaže. 

Kao mreža organizacija civilnog društva koje se bave nadgledanjem sprovođenja politika i predlaganjem mera za unapređenje postojećeg stanja u oblasti vladavine prava (poglavlje 23) i slobode, bezbednosti i pravde (poglavlje 24), koalicija prEUgovor veruje da se proces EU integracija može iskoristiti za ostvarenje napretka u daljoj demokratizaciji Srbije. 

Šest organizacija koje čine Koaliciju izražavaju nadu da će se u predstojećem periodu ostvariti suštinski napredak u oblastima koje su u prošlogodišnjem izveštaju Koalicije identifikovane kao najproblematičnije: nedostatak transparentnosti u procesu pregovora, neophodnost sistemske borbe protiv korupcije zasnovane na vladavini prava i obezbeđivanje poštovanja ljudskih prava, posebno za manjinske grupe. Koalicija prEugovor pozdravlja napore Vlade Srbije, institucija Evropske Unije kao i aktera civilnog društva u Srbiji da sprovedu set sveobuhvatnih reformi, i nada se da će u budućnosti taj proces biti inkluzivniji, transparentniji i još uspešniji.

Šest organizacija civilnog društva iz Beograda okupile su se u koaliciju prEUgovor na osnovu ekspertize koju su izgradile kroz dugogodišnju specijalizaciju za određena pitanja koja pokrivaju poglavlja 23 i 24. Koaliciju prEUgovor čine:

  • Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP),
  • ASTRA,
  • Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS),
  • Centar za primenjene evropske studije (CPES),  
  • Grupa 484 i
  • Transparentnost Srbija (TS).