Izvor: <a href='https://www.freepik.com/photos/event'>Event photo created by freepik - www.freepik.com</a>

Izvor: Event photo created by freepik - www.freepik.com

Mi, dole potpisane organizacije civilnog društva, smatramo poražavajućim da petu godinu za redom sredstva prikupljena kršenjem osnovnih prava žrtava putem primene instituta odlaganja krivičnog gonjenja nisu dodeljena ni jednom projektu koji ima za cilj pružanje pomoći i podrške žrtvama krivičnih dela i besplatne pravne pomoći.

Od 186 projekata koji su izabrani na javnom pozivu za dodelu sredstava po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja u 2022. godini, nijedan nije namenjen pružanju pomoći i podrške žrtvama krivičnih dela niti pružanju besplatne pravne pomoći i podrške. Kao i prethodnih godina, manje od 5% sredstava će biti dodeljeno projektima udruženja građana, dok će preko 4.000.000 evra dobiti državne ustanove u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite za potrebe renoviranja i opremanja, za koje su sredstva trebala biti obezbeđena u budžetu.

Iako je 2020. godine usvojena Nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava i svedoka, Vlada Srbije, svojim upornim odbijanjem da omogući veću dostupnost usluga za žrtve, na žalost potvrđuje da je usvajanje Strategije bilo samo deklarativno, a ne suštinsko opredeljenje države da unapredi položaj žrtava.

Rezultati konkursa pokazuju i da se ni na koji način ne vrednuje ni rad udruženja građana koja pružaju besplatnu pravnu pomoc građankama i građanima Srbije, iako podaci Ministarstva pravde pokazuju da je u 2020. godini 11 udruženja pružilo skoro istovetan broj usluga besplatne pravne pomoći kao i 103 opštine u Srbiji.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, institut odlaganja krivičnog gonjenja je u 2020. godini bio primenjen 10.945 puta, najviše u slučajevima sumnje na krivična dela protiv bezbednost javnog saobraćaja (4435), zdravlja ljudi (2044) i imovine (1532), ali i u slučajevima sumnje na krivična dela protiv polne slobode (16), među kojima i za delo silovanje (1), nedozvoljene polne radnje (3) i seksualno uznemiravanje (12), krivična dela protiv braka i porodice (393), među kojima i za dela nasilje u porodici (93) i nedavanja izdržavanja (267), kao i u slučajevima sumnje na krivična dela laka telesna povreda (169), teška telesna povreda (75), ubistvo (2), ugrožavanje sigurnosti (252), proganjanje (42), zlostavljanje i mučenje (23) i dr.

U svim tim postupcima tužilaštva nisu imala obavezu da traže mišljenje žrtve pre nego što su odlučili o primeni ovog instituta, nisu imala obavezu da obaveste žrtvu da su ga primenili, niti su žrtve imale pravo na izjavljivanje prigovora.

Zbog svega navedenog, poražavajuće je da se sredstva prikupljena primenom ovog instituta ne usmeravaju i na besplatnu pravnu pomoć i na usluge podrške namenjene žrtvama, koje, ni ne znajući, suštinski omogućavaju prikupljanje ovih sredstava. Jer da nema žrtava/oštećenih krivičnim delom, ne bi bilo ni primene instituta odlaganja krivičnog gonjenja.

Saopštenje potpisuju:

 1. Autonomni ženski centar
 2. Astra
 3. A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
 4. Centar za mame
 5. Udruženje Roma Novi Bečej
 6. YUCOM
 7. Pravni centar Niš
 8. Da se zna!
 9. OAZA SIGURNOSTI
 10. Mreža žene protiv nasilja - MŽPN
 11. Centar za ljudska prava-Nis
 12. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
 13. Centar za primenje evropske studije - CPES
 14. Građanske inicijative
 15. Beogradski centar za ljudska prava
 16. Centar za istraživanja migracija
 17. Res Publika Kragujevac
 18. Centar “Živeti uspravno”
 19. Nacionalna koalicija za decentralizaciju
 20. Fondacija Centar za demokratiju
 21. Asocijacija DUGA
 22. Evropski pokret u Srbiji
 23. Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi
 24. PROTECTA
 25. NVO Re Generacija
 26. Viktimološko društvo Srbije-VDS
 27. Centar za razvoj demokratskog društva Europolis
 28. Odbor za ljudska prava Vranje
 29. Žene za mir Leskovac
 30. SOS Vlasotince
 31. Labris- organizacija za lezbejska ljudska prava
 32. Užički centar za prava deteta
 33. Forum žena Prijepolja
 34. FemPlatz
 35. Koalicija Otvoreno o konkursima- OKO
 36. Udruženje žena Peščanik
 37. PrEUgovor koalicija
 38. Romski centar za žene i decu DAJE
 39. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije - CINS