prEUgovor dobio podršku holandskog MATRA programa

U okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji Srbija se obavezala na niz reformi, među kojima su posebno zahtevne one koje spadaju u poglavlja 23 i 24. Od jula 2016. godine Srbija je u obavezi da sprovodi aktivnosti predviđene akcionim planovima 23 i 24, kako bi ispunila preporuke Evropske komisije iz analitičkih izveštaja za ova dva poglavlja. Vlada Srbije pokrenula je 2019. reviziju akcionih planova za poglavlja 23 i 24, koji preciziraju aktivnosti i dinamiku planiranih reformi u periodu 2019-2021. Pored toga što je ovo najopsežniji skup reformi koje Srbija treba da sprovede, napredak u okviru ova dva poglavlja stavljen je i pod intenzivan nadzor u skladu sa novim pristupom proširenju, tako da bi nedovoljan napredak u ova dva poglavlja mogao da blokira otvaranje drugih pregovaračkih poglavlja (klauzula neravnoteže).

Opšti cilj projekta prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24 je da pruži doprinos sprovođenju reformi u poglavljima 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Sloboda, pravda i bezbednost) u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji. To će se postići sprovođenjem nezavisnog nadzora nad sprovođenjem akcionih planova Vlade Srbije za dva navedena poglavlja i uključivanjem zainteresovanih strana u politički dijalog u vezi sa sprovođenjem ovih reformi. Projekat se sprovodi od 1. decembra 2019. do 31. decembra 2020. godine

Aktivnosti predviđene projektom sprovodiće sedam organizacija okupljenih u koaliciji prEUgovor sa ekspertizom u različitim oblastima obuhvaćenim poglavljima 23 i 24:  ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima (borba protiv trgovine ljudima), Autonomni ženski centar (prava žena), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (reforma sektora bezbednosti), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (istraživačko novinarstvo), Centar za primenjene evropske studije (demokratija i valdavina prava), Grupa 484 (migracije i azil) i Transparentnost Srbija (borba protiv korupcije).

Prepoznatljiv proizvod koalicije prEUgovor je nezavisni polugodišnji izveštaj o reformi u poglavljima 23 i 24, a koji se objavljuje u kontinuitetu od 2013. Pored toga, predlozi praktičnih politika i predlozi zakonodavnih amandmana pružiće zajedničke stručne reakcije na tekuće reforme i izmene propisa.

Projekat finansira Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu.