EU podržava prEUgovor u nadzoru politika

Reforme koje spadaju u poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Sloboda, bezbednost i pravda) leže u srži pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije i pokazale su se posebno zahtevnim. Poslednji godišnji izveštaj Evropske komisije (oktobar 2020) utvrdio je da je došlo do ozbiljnog zastoja u nizu reformi koje se tiču vladavine prava u Srbiji. Pretnje, zastrašivanje i nasilje nad novinarima bili su razlozi za zabrinutost, dok su nezavisnost i odgovornost pravosuđa, sloboda izražavanja, sprečavanje korupcije i borba protiv organizovanog kriminala istaknuti kao ključne oblasti u kojima izostaje napredak. Sužavanje prostora za civilno društvo u Srbiji vrši dodatni pritisak na udruženja građana koja neguju kritički pristup zvaničnim politikama. U nedostatku suštinskog dijaloga u društvu, medijima i institucijama, građani su takođe zbunjeni u pogledu koristi koje bi reforme trebalo da im donesu.

Glavni cilj projekta PrEUgovor nadzor politika: izgradnja savezništava za jači uticaj u neizvesnoj budućnosti je da doprinese sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava u Srbiji, u okviru političkih kriterijuma, poglavlja 23 i 24 pristupnih pregovora. U tom cilju radiće se na jačanju koalicije prEUgovor i izgradnji saveza sa drugim organizacijama civilnog društva radi sprovođenja sveobuhvatnog i nezavisnog praćenja reformi u oblasti političkih kriterijuma i poglavlja 23 i 24, te na informisanom zagovaranju prema nacionalnim, lokalnim i EU zainteresovanim stranama. Projekat sprovodi koalicija prEUgovor uz finansijsku podršku Evropske unije u period od januara 2021. do juna 2023. godine.

Aktivnosti predviđene projektom podeljene su u četiri grupe:


1) nadzor politika: praćenje sprovođenja reformi u oblasti političkih kriterijuma i poglavlja 23 i 24 (polugodišnji prEUgovor Alarm izveštaji); merenje efektivnosti odabranih institucija koje su ključne za sprovođenje reformi u oblasti vladavine prava na nacionalnom i lokalnom nivou (institucionalni barometri);


2) dijalog o politikama: uključivanje u diskusiju sa zainteresovanim stranama na nacionalnim i lokalnim konferencijama; izrada ključnih godišnjih preporuka (Reformske agende) i brze reakcije na bitne događaje u posmatranom području;


3) jačanje kapaciteta: deljenje metodologije za institucionalni barometar sa lokalnim organizacijama civilnog društva; podizanje kapaciteta i veština za efikasno zastupanje i komunikaciju i za nesmetanu koordinaciju koalicije;


4) podizanje svesti: objavljivanje istraživačkih priča ističući primere nedostataka vladavine prava u Srbiji, infografika, izrada medijskog i veb sadržaja i video priča koje pokazuju značaj standarda vladavine prava.

Projekat finansira Evropska unija kroz program Podrške civilnom društvu (eng. Civil Society Facility), u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) EuropeAid/168079/DD/ACT/RS. Za sadržaje proizvedene u okviru projekta odgovorna je jedino koalicija prEUgovor i ni u kom slučaju se ne može se smatrati da oni odražavaju stavove Evropske unije. Ovaj projekat je u delu od 10% sufinansira Balkanski fond za demokratiju, program Nemačkog Maršalovog fonda SAD i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.