Kakva su dostignuća i izazovi borbe protiv visokotehnološkog kriminala u Srbiji pisala je Marija Pavlović, mlađa istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, u novom prEUgovor predlogu praktične politike.

Borba protiv visokotehnološkog kriminala u Srbiji – dostignuća i izazovi

Zvanična statistika ukazuje na porast broja slučajeva visokotehnološkog kriminala (VTK) u Srbiji. Prema Izveštaju Nacionalnog centra za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komuni-kacionom (IKT) sistemima (Nacionalni CERT), u Srbiji je tokom 2020. godine zabeleženo oko 26 miliona sajber napada na IKT sisteme koji imaju poseban značaj. Najzastupljenija grupa incidenata bila je pokušaj upada u IKT sistem i neovlašćeno prikupljanje podataka.

Od početka 2022. godine zabeleženo je nekoliko pokušaja prevara putem interneta, te krađe identiteta i podataka korisnika Rajfajzen banke i Pošte Srbije, a učestale su i pretnje upućene novinarima preko društvenih mreža. Poslednji u nizu je slučaj masovnih dojava putem imejla o postavljenim bombama u različitim javnim i privatnim ustanovama, kao što su bolnice, škole, aerodromi, železničke stanice, tržni centri, zoološki vrt itd. Iako su nadležni organi ustanovili da su bile lažne, dojave su uspele da zabrinu društvo i privremeno onemoguće normalan rad pogođenih institucija.

Visokotehnološki kriminal i sajber napadi postali su deo naše svakodnevice i može se očekivati da će pretnje upućene putem interneta i društvenih mreža u budućnosti biti intenzivirane i usložnjene, zbog čega je važno da državni organi budu spremi da brzo i učinkovito odgovore na sve izazove, rizike i pretnje, poštujući pritom ljudska prava i vladavinu prava. Od suštinskog značaja biće i saradnja državnih organa Srbije sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, poput INTERPOL-a i EUROPOL-a, zbog anonimnosti napadača i prekograničnog karaktera ove vrste kriminala.

Beogradski centar za bezbednosnu politiku se temom visokotehnološkog kriminala bavi iz ugla pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom i praćenja napretka u klasteru 1 (Osnove), odnosno u Poglavlju 24 (Pravda, sloboda, bezbednost). U tom kontekstu, u publikaciji su predstavljena dostignuća u pravnom okviru i institucionalnom razvoju nadležnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, kao i analiza aktuelnih trendova i izazova u borbi protiv ove vrste kriminala u Srbiji. Na kraju su izdvojene preporuke.

Publikacija je deo projekta „PrEUgovor za vladavinu prava i EU integracijeˮ čije sprovođenje su omogućili Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD, i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu. Stavovi izraženi u publikaciji ne odražavaju nužno stavove navedenih donatora ili njihovih partnera.