Eksperti iz Transparentnosti Srbija i Centra za primenjene evropske studije u novom prEUgovor predlogu praktične politike ocenjuju primenu novog Zakona o javnim nabavkama, ukazuju na ključne probleme i nude preporuke za njihovo rešavanje.

Glavni problemi javnih nabavki u Srbiji u kontekstu novih zakonskih rešenja i evropskih integracija

Jedna od najbitnijih oblasti evropskih integracija su javne nabavke i javno-privatna partnerstva. Iako su pregovori Srbije i Evropske unije u Poglavlju 5 otvoreni među prvima, i to u situaciji kada su relevantni propisi već bili u značajnoj meri usaglašeni sa propisima EU, trenutno stanje pregovora je daleko od željenog. Iz godine u godinu Evropska komisija ponavlja iste ključne preporuke, ukazujući ne samo na propuste i kašnjenja, što se često može naći i u drugim pregovaračkim poglavljima, već i na postupke koji predstavljaju otvoreno narušavanje načela konkurencije i jednakog tretmana kod zaključivanja najvrednijih poslova. Uporedo sa tim, javne nabavke figuriraju kao jedna od osam „najranjivijihˮ oblasti za pojavu korupcije u Akcionom planu za Poglavlje 23.

Novi Zakon o javnim nabavkama počeo je da se primenjuje 1. jula 2020, tako da je prošlo dovoljno vremena da se sagledaju njegovi efekti u najvažnijim oblastima. To je ujedno i prilika da se uvidi u kojoj meri su zakonske norme, kao i postojeći planovi značajni za ovu oblast „zaslužniˮ za pozitivne promene ili „odgovorniˮ zbog negativnih trendova.  

U ovom dokumentu, koji su pripremile članice koalicije prEUgovor Transparentnost Srbija i Centar za primenjene evropske studije, javne nabavke se razmatraju:

  • kroz prizmu prioritetnih pitanja na koje ukazuje Evropska komisija u svojim izveštajima;
  • u vezi sa obezbeđivanjem konkurencije u javnim nabavkama;
  • kroz traženje odgovora na pitanje koliko su javne nabavke zaista javne (načelo transparentnosti);
  • kroz analizu sistema za monitoring, nadzor i reviziju;  i
  • kroz pregled mehanizama za kažnjavanje zloupotreba i njegovo (ne)primenjivanje u praksi.

Na kraju su istaknute najvažnije preporuke za novu Vladu i novi saziv Narodne skupštine radi rešavanja problema na koje smo ukazali, kao i preporuke za EU.

Izradu ove publikacije omogućio je Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD, i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu u okviru projektaPrEUgovor za vladavinu prava i EU integracijeˮ.