U novom predlogu praktične politike ekspertkinje iz organizacije članice koalicije prEUgovor analiziraju rad državnog Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima i nude preporuke za njegovo unapređenje.

Izazovi dodeljivanja statusa žrtve trgovine ljudima u Republici Srbiji

Trgovina ljudima nije problem sa kojim se suočava samo jedna država, bilo da je ona zemlja porekla, tranzita ili destinacije za žrtve trgovine ljudima, već je to globalni problem u čije rešavanje mora da bude uključena cela međunarodna zajednica. Od 2002. do kraja 2021. godine članica koalicije prEUgovor ASTRA identifikovala je 562 žrtve trgovine ljudima.

Neophodnost da se stane na put trgovini ljudima u Srbiji prepoznala je i Evropska unija koja je u Poglavlju 24 koje se odnosi na pravdu, slobodu i bezbednost uvrstila trgovinu ljudima u deo koji se odnosi na borbu protiv organizovanog kriminala.

Jedna od najvažnijih državnih institucija koja je nadležna za identifikaciju žrtava trgovine ljudima na teritoriji cele Srbije i koordinaciju zaštite žrtava je ustanova Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima koji je osnovan 2012. godine odlukom Vlade Republike Srbije.

Cilj ove publikacije je da analizira pravni status Centra, način njegovog funkcionisanja kao i procedura donošenja odluka i mogućnost odlučivanja po žalbi korisnika, ali i da ponudi preporuke za unapređenje njegovog rada i funkcionisanja. Namenjena je Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kao ministarstvu koje je nadležno za rad Centra, kao i svim ključnim akterima u borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji.

Predlog praktične politike podeljen je u tri dela. U prvom delu je analiziran institucionalni okvir u kojem se identifikuju žrtve trgovine ljudima u Srbiji; u drugom delu su identifikovani glavni problemi u radu Centra, dok su u poslednjem, trećem delu date preporuke koje mogu unaprediti sistem identifikacije i zaštite žrtava trgovine ljudima.

Publikacija je deo projekta PrEUgovor za vladavinu prava i EU integracije” čije sprovođenje su omogućili Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD, i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu. Stavovi izraženi u publikaciji ne odražavaju nužno stavove navedenih donatora ili njihovih partnera.