Napredak Srbije u ključnim poglavljima pregovora sa EU

Koalicija “prEUgovor” će 8. maja u 11 sati u Medija centru predstaviti nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika koje se tiču poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna ljudska prava) i  poglavlja 24 (sloboda, bezbednost i pravda).

Tokom predstavljanja izveštaja govoriće se o sistemskoj borbi protiv korupcije, vezama organizovanog kriminala i politike, suzbijanju trgovine ljudima i nasilja nad ženama, problemu migracija i azila, kao i zaštiti ljudskih prava, posebno pripadnika ranjivih grupa.

Na konferenciji će govoriti:

  • Ivana Radović, koordinatorka programa prevencije i edukacije, ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima
  • Vanja Macanović, advokatica i članica, Autonomni ženski centar (AŽC)
  • Sonja Stojanović Gajić, direktorka, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
  • Branko Čečen, direktor, Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)
  • Srđan Đurović, izvršni direktor, Centar za primenjene evropske studije (CPES)
  • Miroslava Jelačić, pravna analitičarka, Grupa 484.
  • Nemanja Nenadić, programski direktor, Transparentnost Srbija (TS)

Kako bismo Vam rezervisali mesto u sali molimo Vas da prijavite učešćena mejl [email protected]ili telefonom na broj 061/6330-891, najkasnije do 7. maja u podne.

Aktivnosti koalicije prEUgovor možete pratiti i na društvenim mrežama Fejsbuk i Tviter.

Koalicija prEUgovor je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23 (pravosuđe i osnovna ljudska prava) i 24 (sloboda, bezbednost, pravda). Misija “prEUgovora” je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.