Analiza toka pregovora o članstu u EU i učešća civilnog društva u tom procesu, kao i propusta u borbi protiv korupcije i zaštiti slobode izražavanja, glavne su teme konferencije koju BCBP organizuje zajedno sa partnerima iz koalicije prEUgovor.

Predstavljanje nezavisnog izveštaja o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 pregovora sa EU

Koalicija „prEUgovor“ će 14. novembra u 11 sati na konferenciji u Medija centru predstaviti nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pravosuđa i osnovnih ljudskih prava (poglavlje 23) i slobode, bezbednosti i pravde (poglavlje 24).

Pored pregleda stanja u ključnim poglavljima pregovora sa EU, na skupu će biti predložene i preporuke Vladi Srbije za efikasnije sprovođenje neophodnih reformi i efektivnije uključenje civilnog društva u proces pregovora sa EU. Posebna pažnja će biti posvećena akcionom planu za poglavlje 23 i analizi rada državnih organa tokom vanredne situacije uzrokovanu poplavama u maju.

Na skupu će govoriti:

  • Sonja Stojanović Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP)
  • Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)
  • Bojana Medenica, izvršna direktorka Transparentnosti Srbija (TS)

Zbog kapaciteta sale molimo Vas da prijavite učešće na skupu mejlom na adresu [email protected]

Koalicija „prEUgovor” je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23  i 24. Misija „prEUgovora” je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.