Koalicija prEUgovor i Bečejsko udruženje mladih Vas pozivaju na  predstavljanje lokalnog institucionalnog barometra – „Koliko je efektivan rad Pokrajinskog zaštitnika građana ombudsmanaˮ, koje će se održati u utorak 30. maja 2023. u 11:15h, u maloj sali Skupštine opštine Bečej (Trg oslobođenja 2).

Predstavljanje Lokalnog institucionalnog barometra - Bečej

Institucionalni barometar predstavlja pionirski pokušaj koalicije prEUgovor da prati merljive efekte reformi u procesu evropskih integracija Republike Srbije na terenu, sa fokusom na poglavljima 23 i 24. Nakon tri analize rada nezavisnih institucija na nacionalnom nivou, u Lokalnom institucionalnom barometru analizirano je šest institucija na nižim nivoima vlasti širom zemlje, a među njima je i Pokrajinski zaštitnik građana - Ombudsman. 

„Bečejsko udruženje mladihˮ analiziralo je rad Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana u 2021. godini. Opšta ocena je da Ombudsman poslove iz svoje nadležnosti uspešno sprovodi. Glavne zamerke, tj. „slabe karikeˮ predstavljaju izostanak potpune i dosledne primene svih raspoloživih ovlašćenja, pre svega u postupanjima prema drugim pokrajinskim organima, kao i nedovoljna javnost rada.  

 

O ovim temama govoriće: 

  • Aleksandar Đekić, Bečejsko udruženje mladih (BUM), autor 
  • predstavnik/ca Pokrajinskog zaštitnika građana (čeka se potvrda) 
  • Dušan Šabić, Centar za primenjene evropske studije 
  • Sanja Radivojević, Beogradski centar za ljudska prava 

Diskusiju moderira: Ana Aćimov, novinarka

Molimo Vas da prisustvo konferenciji potvrdite najkasnije do ponedeljka 29. maja 2023. godine do kraja radnog dana, na mejl [email protected] ili telefonom na +38163544321

 

Predstavljanje Lokalnog institucionalnog barometra - Bečej