Koalicija prEUgovor i udruženje Sloboda nema cenu pozivaju vas na predstavljanje Lokalnog institucionalnog barometra: Koliko je efektivan rad prihvatilišta za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem „Sigurna ženska kuća", 27. aprila u 18 časova u Omladinskom centru OPENS (Bulevar despota Stefana 5, Novi Sad)

Predstavljanje Lokalnog institucionalnog barometra - Novi Sad

Institucionalni barometar predstavlja pionirski pokušaj koalicije prEUgovor da prati merljive efekte reformi u procesu evropskih integracija Republike Srbije na terenu, sa fokusom na poglavljima 23 i 24. Nakon tri analize rada nezavisnih institucija na nacionalnom nivou, u Lokalnom institucionalnom barometru analizirano je šest institucija na nižim nivoima vlasti širom zemlje, a među njima je i Prihvatilište za žene i decu „Sigurna ženska kuća“.

Prihvatilište za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem „Sigurna ženska kuća” predstavlja deo Centra za socijalni rad Grada Novog Sada. „Sigurna ženska kućaˮ treba da ženama i deci ugroženim nasiljem obezbedi fizičku sigurnost,  egzistencijalnu  sigurnost,  psihosocijalnu  podršku,  pravnu pomoć i da tako omogući prekidanje kruga porodičnog nasilja i pruži uslove ženi da, ojačana, izgradi sopstvenu strategiju organizovanja života bez nasilja. Tokom 2021. godine koja je uzeta na posmatranje u okviru Lokalnog institucionalnog barometra, u SŽK-u bilo je zaposleno sedam osoba, podrška je pružana neprekidno (24/7) tokom cele godine i u njoj je boravilo ukupno 99 korisnika.

Da li „Sigurna ženska kuća”  ima odgovarajuće kapacitete, kakav odnos i saradnju ima sa drugim nadležnim institucijama? Da li su korisnici zadovoljni uslugama, sa kakvim problemima se suočava u radu i kako unaprediti usluge?

O ovim temama govoriće:

  • Dobrila Marković, Sloboda nema cenu, autorka,
  • Nada Padejski, Sigurna ženska kuća,
  • Kristina Topić, ASTRA, članica koalicije prEUgovor.

 

Uvodnu reč daće: Jelena Pejić Nikić, koordinatorka koalicije prEUgovor, Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Diskusiju moderira: Tamara Srijemac, novinarka RTV, autorka emisije Žena u kutiji.

Molimo Vas da prisustvo konferenciji potvrdite najkasnije do 26. aprila do kraja radnog dana, na mejl [email protected] ili telefonom na 062 77 91 04.

 

Predstavljanje Lokalnog institucionalnog barometra - Novi Sad

 

O prEUgovoru

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pristupanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u klasteru 1.

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na sajtu, fejsbuku i tviteru.

 

O Udruženju građana SLOBODA NEMA CENU

Udruženje „Sloboda nema cenu” je dobrovoljno, nevladino, neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja i unapređivanja zajedničkih i opštih ciljeva i interesa u borbi protiv trgovine ljudima i svih drugih oblika nasilja nad ženama i ciljeva u oblasti zaštite ljudksih prava. U svom radu udruženje je okrenuto prevenciji trgovine ljudima i drugih oblika nasilja, kao i ka edukaciji mladih, posebno studenata kao budućih profesionalca.