Koalicija prEUgovor poziva Vas da učestvujete u radionici o aktuelnim problemima u primeni mera iz Akcionih planova za poglavlja 23 i 24 koju organizujemo u četvrtak, 3. marta 2022, sa početkom u 18 sati u "Kafeu kod Mališe", Jovana Cvijića 12 u Loznici.

Izvor: Freepik.com https://www.freepik.com/vectors/banner'>Banner vector created by makyzz

Izvor: Freepik.com https://www.freepik.com/vectors/banner'>Banner vector created by makyzz

Cilj radionice je upoznavanje sa kvalitetom aktuelnih i najavljenih reformi koje se sprovode u oblastima Poglavlja 23 i 24 (pravosuđe, borba protiv korupcije, ljudska prava, bezbednost) i njihovim efektima za građane Srbije. Koalicija prEUgovor redovno prati stanje u ovim oblastima i nalaze objavljuje dva puta godišnje u svojim Alarm izveštajima.

Radionica će biti prilika da se prEUgovor kroz dijalog sa nevladinim organizacijama i medijima iz Loznice upozna sa primenom zakona i problemima u ovom delu Srbije. Zbog aktuelnosti tih tema posebnu pažnju ćemo posvetiti pitanju rada policije i pravima građana u kontaktu s policijom, kao i nedavnim izmenama Ustava Republike Srbije i o situaciji u oblasti evropskih integracija, odnosa u regionu i borbe protiv korupcije.

 

O ovim temama govore:

  • Bojan Elek, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
  • Robert Sepi, Transparentnost Srbija
  • Milan Igrutinović, Centar za primenjene evropske studije

Diskusiju moderira: Miroslav Mijatović, PAKT Loznica

O prEUgovoru

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pristupanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u klasteru 1.

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na sajtu, fejsbuku i tviteru.

Radionica je deo projekta „PrEUgovor za vladavinu prava i EU integracije” čije sprovođenje je omogućio Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD, i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.