Koalicija PrEUgovor vas poziva da učestvujete u radionici o aktuelnim problemima u primeni mera iz Akcionih planova za poglavlja 23 i 24, koja će se održati u petak, 28. januara 2022. godine sa početkom u 11 časova u hotelu „Kragujevac" - ul. Kralja Petra I, br. 18, Kragujevac.

Koliko ubrzane reforme doprinose stvarnim promenama? Gde se nalazimo i šta očekujemo?

Cilj radionice je upoznavanje sa kvalitetom aktuelnih i najavljenih reformi koje se sprovode u oblastima Poglavlja 23 i 24 (pravosuđe, borba protiv korupcije, ljudska prava, bezbednost) i njihovim efektima za građane Srbije. Koalicija prEUgovor dva puta godišnje objavljuje Alarm izveštaje u kojima predstavlja informacije o stanju u ovim oblastima.

Radionica će biti prilika da se kroz dijalog sa nevladinim organizacijama i medijima iz Kragujevca upoznamo sa primenom zakona i problemima u ovom delu Srbije.

Zbog aktuelnosti tih tema posebnu pažnju ćemo posvetiti pitanju aktuelnog predloga za izmenu Ustava Republike Srbije, izmenama zakona koji su od značaja za predstojeće izbor, borbi protiv korupcije i stanju u medijima.

 

U uvodnim izlaganjima učestvuju sledeći panelisti:

  • Jelena Pejić Nikić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
  • Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija
  • Branko Čečen, Centar za istraživačko novinarstvo CINS

Diskusiju moderira: Snežana Milošević, novinarka

O prEUgovoru:

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pristupanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u klasteru 1.

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na sajtu, fejsbuku i tviteru.

Radionica je deo projekta „PrEUgovor za vladavinu prava i EU integracije” čije sprovođenje je omogućio Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD, i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.